Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“

Покана за бала на дипломантите випуск 2023/24 г.

Аида Марковска ви кани на официалното дипломиране на Випуск 5. Събитието започва на 06.04.2024г (събота) от 12:00 ч в Голямата (Епископска) Базилика в гр. Пловдив. В 14:30ч се предвижда коктейл в арт-ресторант „Филипополис“.

Записването става, като се обадите на 0898233118 – Тони. Кувертът е с цена 30 лв, като е необходимо да уточните дали ще има придружител с вас.


Школата за родова терапия „Задругата на родонавтите“ е основана през 2019 г от Аида Марковска. В нея тя преподава на желаещите и одобрени за обучение студенти методите, с които се разглеждат и изучават родовите връзки, работи се по родовата орис и се лекуват родовите травми. Методът на Аида е съчетание от установени практики в семейното подпомагане и българските родови обредни традиции и знания. Той включва с отчитане на динамиката на рода, с изучаване на всички родови закони, потоци на силата, българка обредна традиция, изследване на рода чрез родова скица и още знания, които вече са обобщени в стройна система за оздравяване на рода и семейството.

Първият випуск 2020 г. дипломира двама студенти, втория – двадесет и пет, а третия: двадесет и осем студента. Заедно с Аида квалифицираните терапевти към 2022 г. са петдесет и шест човека. През февруари 2023 се дипломираха още дванадесет родонавти, през април- още пет. Така броят на хората, помагащи в родовата ни работа става над седемдесет. Очакваме през април 2024 г. да имаме още един успешно завършил випуск!

Всяка есен в Школата започва обучение на нов випуск родови терапевти, като обучението се води лично от Аида, със съдействието на асистенти, които са действащи родонавти от тази Школа.

Постъпването като студент в Школата става при изпълнението на две условия:
1. нужно е да е извършена ЛИЧНА родова терапия с някой от дипломираните родонавти;
2. нужно е да е посетен голям родов семинар на Аида. Тези семинари се провеждат два пъти годишно- през юни в София и през ноември/декември в Пловдив.

С изпълнението на тези две условия може да пишете на асистентите на Аида на мейл: mira@aida.bg, или на телефон 089 8 233 118, за да ви въведат в списъка с кандидатите. През лятото до средата на септември се попълва входен тест, с някои от кандидатите се прави и кратка лична онлайн среща с Аида и одобрените получават писмото за приема си в Школата.

МНОГО Е ВАЖНО ДА ПРЕЦЕНИТЕ И СЛЕДНОТО:

За да бъдеш и станеш родонавт от “Задругата…” се искат няколко силни лични качества:
– отговорност;
– издържливост;
– гъвкав ум;
– толерантност;
– лоялност;
– чувство за общност и общителност;
– кураж;
– яснота на мисленето;
– широк спектър от обща култура;
– отдаденост на каузата;
– желание за труд и учене;

– ………/и още много качества/………

Първо ще отбележим какво няма да намерите в Школата, защото е необходимо да сте напълно наясно:

 • Нашата Школа НЕ Е за чувствителни, емоционално неиздържливи, не е за мърморковци и вечно питащи, вечно недоволни и търсещи виновен за всичко.
 • Нашата Школа НЕ Е за свръхмодерни, свръхконсервативни и изобщо свръх…каквото и да е.
 • В Школата нямаме отношение към кралици на красотата, не правим партита и срещи с дълги вечерни рокли. Ако това е вашият стил, няма да го откриете при нас.
 • В Школата не се обличаме и не преподаваме в народни носии, не слушаме тенденциозно стоте каба гайди и не правим чевермета. Ако това е вашият стремеж – няма да го откриете при нас.
 • Школата е място за общуване, но най-вече за усвояване и ПРАКТИКУВАНЕ на родово знание и е място на благодарност, спокойствие, дълбоко себеуважение и уважение към учители и колеги, съществено разбиране за сложността и променливостта на науката, наречена българско родово знание.
 • Също е важно да знаете, че Школата НЕ Е лицензирана и представлява само преподаване на знанието, което е разработено от Аида Марковска и не е официално професионално обучение. Удостоверението, което получавате е за присъствие на занятията и отдаденост към труда в Школата и не е документ за работа или професионална реализация.

Какво получавате?

 1. На първо място и най-важното – абсолютно нов и различен светоглед. След обучението в Школата гледаме и разбираме света с различни очи и възприятия;
 2. Разширение на знанията за човека и устройството на обществото;
 3. Достъп до материали и видеа в рамките на 12 месеца;
 4. Супервизия за началните ви стъпки и непрекъснат мониторинг в последствие, ако заявите такъв;
 5. Екипна и поддържаща среда, която остава на разположение;
 6. Възможност да правите родови терапии по метода на Аида Марковска и да водите беседи и лекции по тази тема.
 7. Представянето ви като родонавт на ФБ страницата на Школата.

 


Цени и условия

Цената на обучението за 2024-25 г е 2850 лв, разделено на 6 вноски по 475 лв. Тази цена включва 20% ДДС. Вноските са дължими до 5 число на месеците от октомври 2024 до март 2025 г. Не се предвижда пълно погасяване на сумата предварително. В случай на отказ от обучението, не се възстановяват вече внесени суми.


Обучението в Школата е едносесийно в основния курс на обучението, разделено на 26 седмици, с по две срещи на седмица с продължителност 5 учебни часа седмично или общо 130 учебни часа. Началото е в първата седмица на октомври и продължава до последната седмица на март.

Обучението е онлайн, на ZOOM, в две вечери седмично- в сряда вечери в неделя вечер от 18:00 ч и е с продължителност до 20:00 ч. с една малка почивка от 10 мин. Задължително е да се присъства и да бъдете на линия с включена камера. Възможни и допустими са до 3 отсъствия. Курсът се записва и записът може да се преглежда неограничен брой пъти в рамките на 12 месеца. Всеки студент се включва в група, която се ръководи от асистент на Аида, който подпомага обучението. NB: Този асистент не е на разположение 24/7 , каквито очаквания може да има, а координира и напътства студента в неговото обучение.

Работи се с множество поставени домашни задачи, със задълбочено разработване на два рода. Завършването е с устен и писмен изпит, с полагане на клетвата на родонавта и с връчване на удостоверения за преминалото обучение. Възможността да не преминете успешно изпитите е напълно реална и не води до получаване на удостоверение. Проверките на всички домашни и изпити се осъществява СУБЕКТИВНО от Аида и екип от нейни асистенти. Удостоверенията са със срок на действие 2 години и се подновяват при определени условия: проведени минимум 12 родови терапии за това време, публикуване на статии и статуси по родовите теми, коректно предадени според обучението ни, вярност към тезите и темите на Школата, участие в общите супервизии и обсъждания на казуси по родова терапия и др.

Във втората година се провежда свободно-избираемо обучение по повече от пет допълващи дисциплини, за да задълбочим и разширим знанията си по право, етнология, психология, астрология и езотерика. Тези дисциплини се водят от изключително подготвени специалисти. Продължаваме с теми като риторика, окултизъм, прогнозна астрология, обучение за водене на семинари и още науки.

Цялото обучение е по интернет, видео уроците се провеждат на живо /не на запис/ и са на разположение на студентите през следващите 6-8 месеца.

Следват супервизии с Аида на всеки два месеца, непрекъснат контакт, обсъждане на случаи и много съвместна работа като екип, с цел да развиваме и обогатяваме знанията си за българските родове.

През 2024-25 г приемът ще започне на 1 юли 2024 г. приключва до 25 септември 2024 г, когато ще са ясни участниците във Випуск VI на Школата.

Дипломираните и успешни родонавти, към които може да се обърнете за родова терапия ще откриете ето тук: ФБ Страница на Школата в частта със снимките, където всеки, който има куража да работи се е представил с описание, снимка и контакти.