fbpx

Категория: Живота и проявленията му

Съветите на д-р Ч. К. Тойч

д-р Ч.К. Тойч е разработил цялостна програма за своите пациенти, за да се освободят от виктимизма /бел.А: Виктимизмът или виктивизмът е психологическо състояние на човек, в което той е сигурен, че причината за всички неприятности е самият той/ и да постигнат целите си в живота. Промяна е чрез метода ИДЕАЛ. ИДЕАЛ дава на индивида, неговото семейство и приятели по-успешен и по-щастлив живот, т.е. индивидът може да избегне съдбата на “жертва на генетичния код”, ако осъзнае, идентифицира този родов код и със силата на мисълта си и целенасочена система от обмислени практически действия “възстанови своя код” (въпреки че това е много трудно). Д-р Тойч е забелязал, че някои личностни черти и поведения са доминиращи в едно поколение и отстъпват на заден план в друго. Затова децата често приличат повече на своите баби и дядовци, отколкото на родителите си, и по-често повтарят нерешени проблеми именно от съдбите на своите баби и дядовци. Основната задача на цялата човешка дейност е да се пречисти родовото ДНК чрез индивидуални или колективни усилия – съзнателни или несъзнателни. Read more →

Феномените на сянката и злото в приказките, Мари-Луиз фон Франц

Ако човек не живее със своите вътрешни възможности, тогава тези вътрешни възможности стават разрушителни за него.  Ето защо Юнг казва, че от психологическа гледна точка по същата причина една от най-злите и разрушителни сили е нереализираното творчество. 
Read more →

Axis Mundi или “Ос на мира”

Axis Mundi, или “Ос на мира”, е централната ос, която обединява всички зони на преживяване и всички състояния на съзнанието. Символично тя е представена по различни начини. Тя може да е Световното дърво, Свещената планина, Полюсът и Кръстопътят като център на магическата вселена. Read more →

За теогонията

Това е Теогония – митът за раждането на боговете. Може би не са толкова буйни като при древните гърци, но все пак доста близки до тях. Нищо чудно, че критиците се оплакват: дори идолопоклонниците не са толкова зле, колкото е тук, в теогонията. Read more →

Влияние на планетите върху здравето- част 3

Трета част на статията за медицинската астрология, като първа част е тук, а втора част е тук. Сатурн Докато Марс дава енергия и помага да се изгорят и изхвърлят натрупаните в организма токсини, Сатурн представлява обратния принцип. Той може да потисне всеки процес в организма и функцията на всеки орган. Това е планетата на компресията, ограничението, сковаването и изгарянето. Действието… Read more →

Влияние на планетите върху здравето- част 2

Продължаваме с медицинската астрология и влиянието на планетите върху здравето ни. Read more →

%d bloggers like this: