„Благодаря ти, Аида! Благодаря, че за краткото време от пет часа успя да ни потопиш толкова дълбоко в материята за родовата система, нейните закони, работата с предците и осъзнаването на нашата роля в програмите, които ние самите създаваме за нашите деца, внуци, правнуци … Благодаря за стабилната основа и знание, с помощта на които да различаваме родовите програми от личната си съдба, да продължим сами да търсим и да намираме отговорите, и да работим за възстановяване на равновесието и баланса в системата на Рода!
???
Благодаря и на всички, които взеха участие в семинара! Надявам се всеки да е опознал малко по-добре себе си и рода си, и това да се отрази ползотворно на понататъшния му живот.
Наистина много силно и стойностно събитие! Благодаря от цялото си сърце! ❤❤❤ „