„Благодарим за 2-та дни изпълнени с мъдрост, нови знания и запознаване с незримия свят на непознатото, което ни помогна да се докоснем до дълбоките корени на рода, който не познавахме и което ще се отрази на понататъшния ни пълноценен живот. Благодарим на Аида за блестящите лекции и практики, които ни обогатиха духовно и емоционално. За нас беше удоволствие!“