„Семинарът беше изключително полезен за мен. Имах понятие от темата от видеата на Аида Марковска, както и от книги. Следях лекциите и въпросите с интерес, всичко и през двата дни вървеше с лекота и с отличен ритъм. Не усетих умора, напрежение или разконцентриране нито за миг. Много силни творчески визуализации се получиха, със силно енергийно насищане и с емоции – при мен подчертано радостни. Благодаря отново!“