„Един семинар- приказка, от който излизаш окъпан и чист. Всичко това ти струва доста работа, а в моя случай и доста сълзи. Семинар, от който излизаш с много знания за теб самия и за своя род. Готова съм да ги предам и на децата си. Благодаря на групата и очаквам нова среща с Аида“.