„За мен този семинар беше много дълбоко изживяване за свързване с рода ми. За силата, опита и възможностите, които нося от предците си. Информацията от семинара ми дадоха знания как да използвам и разучавам тези възможности. Благодарна съм за наученото!“