„Срещи със себе си, осъзнавания, прояснявания и напасвания в голямата картина“