,,Аида и Ваня, безкрайно съм ви благодарна за споделените знания
и положителни емоции. Благодаря за началото на пътешествието ми, вие сте превъзходни водачи.“