РЕЙКИ – 1 ниво, традиционно Усуи Шики Рьохо с Мастер Аида Марковска

РЕЙКИ – това е Вселенската Универсална енергия, която е дадена на човечеството за изцеление на душата и тялото, за духовно развитие и помощ на хората. Рейки означава още система за лечение и самолечение чрез полагане на ръце и/или от разстояние. Лечението чрез Рейки не е за сметка на собствената енергия. Източникът на Рейки е извън нас и е безграничен. Рейки лечителят не може в процеса на лечение да приеме негативна енергия от пациента, нито пациента от лечителя. В Рейки лечителят се явява само проводник на тази енергия – посредник между пациента и Универсалната енергия.

Организатор

Информация

РЕЙКИ – 1 ниво, традиционно Усуи Шики Рьохо с Мастер Аида Марковска

РЕЙКИ – това е Вселенската Универсална енергия, която е дадена на човечеството за изцеление на душата и тялото, за духовно развитие и помощ на хората.

Рейки означава още система за лечение и самолечение чрез полагане на ръце и/или от разстояние. Лечението чрез Рейки не е за сметка на собствената енергия. Източникът на Рейки е извън нас и е безграничен.
Рейки лечителят не може в процеса на лечение да приеме негативна енергия от пациента, нито пациента от лечителя. В Рейки лечителят се явява само проводник на тази енергия – посредник между пациента и Универсалната енергия.

Рейки енергията не е необходимо да бъде направлявана – тя отива там където е необходимо за даденият човек, орган и то толкова, колкото е необходимо т.е. тя е интелигентна енергия и ние като посредници няма как да допуснем грешка при работа с нея или да причиним вреда.

Способността да се работи с Рейки се осъществява след настройка (посвещение), която се прави от Мастер – учител. Рейки се основава на принципа на свободната воля и е достъпна за всеки.

Рейки е духовен път,
Рейки е около нас и в нас,
Рейки е благословия,
Рейки е възможност и надежда,
Рейки е любов,
Рейки е средство за осъзнатост и трансформация,
Рейки е неагресивна терапия,
Рейки е практикувана из целия свят.

Рейки е ….. още много за всеки от нас ….

По повод своята лечебна система нашият учител Микао Усуи е казал:

„Рейки не само лекува болестите, но и развива нашите заложби, балансира духа и тялото и носи благоденствие…Днес щастието на всеки се свързва със сътрудничеството и желанието за всеобщ прогрес…Рейки Шики Рьохо е уникален и несравним с който и да е друг духовен Път. Затова бих желал да предоставя този метод за благото на цялото човечество.Всеки носи в себе си божествения план като резултат от обединението на тялото и духа.На множество хора Рейки носи Божествена благословия.”

Курс -обучение в Рейки енергия, ПЪРВО ниво, за напълно начинаещи с мастер-учител Аида Марковска.

Аида е Мастер- учител от 2009 г., а е посветена в Рейки през 2007 г.
От тогава тя преподава и посвещава повече от 300 човека в тази чудесна система и е посветила мнозина Мастери в Рейки. Аида е изучила и реподава повече от 10 различни системи в Рейки и намира този път на посвещение и за свой личен път на духовността.

Курсът се провежда в два дни, в олекотена програма
21 януари от 13 ч до 17 ч
и продължава на 22 януари от 11 до 15 ч.
8 часа през които ще научите:
историята на Рейки,
начините да се използва ефективно както за себе си, така и за близки и приятели,
как да давате Рейки на природата,
как да зареждате с Рейки храна, билки, лекарства и вода;
как да работите с рейки и кристали;
кои са чакрите ви;
ще направим две медитации, ще се упражняваме, но най-важното от всичко е, че

ще получите 4 посвещения – необходимия брой, за да бъдете настроени в Усуи Рейки Шики Рьохо.

Стойност: 180 лв. с ДДС.
Плащането може да бъде по банков път на
„РОДОВА ПРИКАЗКА“ ЕООД
IBAN BG93 RZBB 9155 1012 3614 02
КВС банк (РАЙФАЙЗЕНБАНК), КЛОН ПЛОВДИВ
или 200 лв в брой в деня на семинара.

Дата: 21 януари 13 ч
и на 22 януари 2023 г. от 11 ч

Място: Център „Делфи“, Пловдив, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №15, зала „Епистеме“ ет.1

Записването е задължително на тел: 0898 233 118 Тони Каменова, асистент на Аида.

Вижте и сайта на Аида: www.aida.bg