Есенен прием на Школата по родова терапия „Задруга на родонавтите“ 2022-23

Нашата Школа не е за чувствителни, емоционално неиздържливи, не е за мърморковци и вечно питащи, вечно недоволни и търсещи виновен за всичко. Нашата Школа не е за свръхмодерни, свръхконсервативни и изобщо свръх...каквото и да е. Школата е място за общуване, но най-вече за увояване и ПРАКТИКУВАНЕ на родово знание и е място на благодарност, спокойствие, дълбоко себеуважение и уважение към учители и другари, съществено разбиране за сложността и променливостта на науката, наречена българско родово знание. Всеки ще бъде препитан- писмено и устно.

Организатор

Информация