Потоците на силата в рода

19 май 2020

Откъс от книгата на Ксения Е. Меньшикова «Магията- ВиО 2. Родът и неговата сила».

Родът представлява информационна структура. Той провежда към нашия свят седем потока на енергия: потока на здравето, потока на парите, потока на късмета, потока на властта, потока на творчеството, потока на любовта и потока на знанието.

Във всек ирод се пазят памет и опит, които са събирани от всичките ни предци. Природата на тези потоци е следната: силата на хаоса се преработва през общото съзнание на целия род и всички предци по своеобразен начин. Това преопределя и спецификата на съответния поток. Съзнанието на рода представлява именно спомените и опита , събрани в колективната памет от всички предци, започвайки с основателя на рода. Като има предвид спецификата на съответния поток, силата избира от целия родов опит именно това, което носи в себе си най-ефективните алгоритми за постигане на резултатите, които са важни за рода и родовата структура.

Конкретно:
Поток на здравето – носи връзка със земята и висока степен на преживяване, дълголетие;
Поток на парите – това е опитът с богаството, опитът да се правят пари от всичко, майсторство в договарянето и преговорите и на всичко да се намира удачното приложение;
Поток на късмета – връзката с нашия ангел пазител и с родовия ангел закрилник на рода;
Поток на властта – опитът при удържанто на власт, ефекта на личната харизма, висока степен на отговорност, утвържедние на личността и рода в света, умението да се управлява времето – както личното, така и на група от хора;
Поток на любовта – опита и уменията да се свързваме с всеки друг поток на силата и с всяка друга структура, без да загубим облика си и личността си, умението да се съединяват несъвместими неща;

Поток на знането – това е умението да се разделя всяко нещо на отделните му съставни части и отново да се събира, като се използва само нужното и се отделят ненужните неща;
Поток на творчеството – това е умението да превеждаш през себе си потока на хаоса като го структурираш и подреждаш по законите на красотата и хармонията. В същността си това е магията.

Този, концентриран със столетия опит, а понякога и с хилядолетия, попада в съзнанието на потомците, като се трансформира подходящо за времето и човек с изумление разбира, че знае, разбира и усеща неща, за които никога не е чувал и не е изучавал специално. Знанието се появява сякаш „от нищото“ , като оставя неизбежно отпечатък върху личността и променя линията на неговата съдба.

Написано от Аида Марковска

Коментари

0 коментара

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *