Axis Mundi или „Ос на мира“

Axis Mundi или „Ос на мира“

Axis Mundi или „Ос на мира“, е централната ос, която обединява всички зони на преживяване и всички състояния на съзнанието. Символично тя е представена по различни начини. Тя може да е Световното дърво, Свещената планина, Полюсът и Кръстопътят като център на магическата вселена.

Това е не толкова място, колкото вътрешно усещане за вашето място в света. Отпускането в момента, който наричаме „тук и сега“ означава, че се намираме в „центъра“ на своята магическа реалност. Процесът на центриране може да се осъществи под формата на сложен „ритуал за създаване на магическо пространство“ или в момент на релаксация и пълно спиране на мислите преди започване на задачата.

Основните елементи на това центриране са съвсем прости:

  1. Осъзнайте физическото си присъствие.
  2. Определете врата (порта), проход, посока на светлината или измерение (в която и да е система от образи, с която предпочитате да работите), като се поставите в центъра.
  3. Отъждествете се с избрания от вас източник на вдъхновение – сливайте макрокосмоса (абсолютното преживяване) с микрокосмоса („аз“).

Освен това Axis Mundi може да се смята за входна точка към различните вътрешни светове на митичната космология. Разумно е да се предположи, че кабалистичното дърво на живота е еволюирало от шаманското дърво на света.
Axis Mundi може да се представи символично и като кръстопът, който се среща в келтските, древногръцките и хаитянските митологични системи. Вътрешните светове са обитавани от множество духове, демони и предци. Влизането в контакт и запознанството с тези същности чрез посредничеството на шаман се счита за част от цялостния колективен опит на племето.
Това е рядкост в западната култура, защото има толкова много вътрешни светове, които да изследваме. Дълбокият ум е силно податлив на внушения (в края на краищата благодарение на него сме способни да учим) и може да бъде облечен в различни образи.

За теогонията

За теогонията

От Безкрайното Единство, от дуалността на Разумната и Неразумната Светлина, произлизат множество божествени същества. Или по-точно: малък брой отделни субекти, но облечени в много маски.

Някои от тях са мъже, други – жени. Те се комбинират помежду си по двойки, които обикновено са хетеросексуални, но понякога са гейове или лесбийки. Понякога някой герой, мъж или жена, иска да влезе в утробата на жена от по-висш порядък, за да се прероди в нова и по-съвършена форма.

Това е Теогония – митът за раждането на боговете. Може би не са толкова буйни като при древните гърци, но все пак доста близки до тях. Нищо чудно, че критиците се оплакват: дори идолопоклонниците не са толкова зле, колкото е тук, в теогонията.

Дали е монотеизъм? Бих казал, че да, но не по начина, по който обикновено си го представяме.

Библейският монотеизъм е изключителен монотеизъм: само Единственият е истинското божество, а ако имаме Множество, то е или мания, или дявола.

Древногръцките мислители са имали друг вид монотеизъм – всеобхватен монотеизъм, в който множеството е аспект на Единното. Единното и Многото са реални; реалността на Единното е по-конкретна, но реалността на Многото е по-осезаема. Това е видът монотеизъм, който имаме във Ва-аво ха-Йом.

Богът, който познаваме от Библията, е един от множеството. Авторът го нарича неизменно: Богът на Израел. Той е мъж и има жена, или по-скоро Богиня? Тя се нарича Шехина или Висшата Шехина.

(Съществува и Низша Шехина – или понякога имаме две от тях – за която Богът на Израел копнее за ревностно раздразнение на Висшата Шехина.)

Върховната Шехина е господарката на Бога. Тя е и Негова майка. На един етап от разгръщането на свещената драма Тя е утробата, в която Той се сгъстява като плод.

Има и друго божество, по-висше от Бог или Шехина. Това е Древният или Свещеният Древен. Също е мъж, но без жена. (Или трябва да кажем – без Богиня?)

Не е лош набор този от герои. Може би е само увлекателен сюжет, макар че за да го разберете, трябва да разшифровате всички пластове на този кабалистичен код: това е нещо като филм за края на света с много секси сцени. Само че светът, който е свършил, е нещо, което е съществувало много преди нашето съществуване.

Той е бил унищожен в първичния катаклизъм (когато е бушувала Неразумната светлина), който кабалистите наричат „разбиването на съдовете“. Авторът вижда косвен намек за това в библейската история за Големия потоп. Живеем в свят след катастрофа, възстановен и проектиран така, че да направи възможно нашето съществуване.

Давид Галперин „Странният случай на Раби Йонатан Айбешуц“

Уилям Блейк.
Бог запознава Ева с Адам.
Според Ейбешуц „Адам“ означава кодирана препратка към Бога на Израел, а „Ева“ – Шехина на Всеви
шния.

За амулетите

За амулетите

Ключовете към света

Когато еврейският народ получил Тората на планината Синай, им били дадени и ключовете за духовната структура на света. Хората, които държали и познавали тези ключове се наричали пророци. Те имали възможност не само да приемат посланието на Създателя, но – когато обстоятелствата го изискват да се намесват и да променят естествения ход на събитията: да съживят мъртвите, да предизвикат дъжд, да прекъснат течението на реката и т.н. Тези „ключове“ били дадени и на мъдреците, живели в периода Вторият храм и на две поколения след неговото унищожаване.

В последващите времена общият упадък на духовността довел до факта, че способността на еврейските мъдреци да влияят на света станала силно ограничена. По-конкретно, по отношение на Кабала, това въздействие било ограничено само до най-ниския от световете – Светът на действието (Олам ха-асия) и не достигало до по-високите светове (Йецира, Берия, Ацилут).

Създателят е установил законите на света по такъв начин, че когато се избере буквен код за определена духовна сила с необходимото ниво на влияние, тази духовна сила е длъжна да изпълни волята на човек в рамките на своите възможности. С други думи, говорим за заклинание в името на ангел или друга духовна сила.

Можем ли в днешните времена да използваме тези кодове, дадени на първосвещениците в дълбоките времена и загубени от потомците им поради духовното им обедняване? Въпросът е: „Мога ли да го използвам и как, за кого?“
Мъдреците от древността, които запазили важността на това знание, позволявали това да се използва само от най-големите праведници и само в най-крайните случаи, когато става дума за съдбата на целия народ или човечество, като всяка друга употреба била забранена. Появили се сред мъдреците и яростни противници на използването на това знание. Те изписали книги, в които описвали причините и тежките последици от такива действия. Поради такива забрани и предупреждения се появила нова посока, основана не на устно заклинание от името на ангел или друга духовна сила, а на писането на тези имена на камък, дърво, хартия, кожа, папирус и т.н.

С течение на времето около това се развива цяла индустрия от амулети, талисмани, символи; били добавени и фрагменти от астрологията, четене по лицето и ръката (хиромантия), различни форми на разказване на съдбата за бъдещето и пр.

Ясно е, че всичко това предизвиква в хората скептицизъм със следния отенък: „Нима трябва да разбираме Създателя като автомат за Coca-Cola: натискаш бутон, плащаш и получаваш това, което си пожелал: здраве, пари и т.н.? И като цяло откъде се появиха всички тези амулети и кой твърди, че те работят? „

Общопризната истина е, че човешките деяния имат значение. Целият свят е създаден с цел да ни даде възможност да извършим правилните действия, да постъпваме по добър, справедлив и любящ начин. Когато постъпваме така, ние можем да повлияем на съдбата си. Въпросът е какви действия са правилни и какви са приоритетите при избора на правилните действия? Този духовен въпрос се поставя във всяка религия и във всяка от тях се отговаря: като съблюдаваме Божествените закони и вървим с Божествената воля.

И къде във всичко това са амулетите? Ако основният източник на благословия е спазването на Божествената воля, какъв е смисълът на амулетите и дали техните послания ще бъдат приети като добро действие? Знаците, рисунките и символите, амулетите, камъните и талисманите са в най-добрия случай второстепенни спрямо действието, спрямо правилното намерение и правилната мисъл и слово.

Още в Талмуда на много места се споменават различни действия, които помагат на човек да постигне успех или благословия в различни области. Тези действия обикновено се свързват с изпълнението на заповедите за праведен живот. Например, този, който отделя десятъка от доходите, като прави добрини, не само изпълнява заповедта за подпомагане на бедните, но и получава благословия върху богатството. Всеки, който се подчинява на заповедта да почита Бога си, се награждава с това, че има деца, успели да се образоват и да бъдат почтени, с добро име и част. Но е безспорно, че има и много доста необичайни начини да се отървете от неразположенията и лошата съдба, които не са пряко свързани с изпълнението на религиозните заповеди. Това е вярата ни в доброто провидение, в Божественото ни предназначение и в силата ни!

Така, подплатени с тези качества се появяват различни предмети и действия, чрез които можете да постигнете успех във всеки бизнес или да бъдат спасение от всякакви неприятности. Знаем, че съществуването на такива явления се потвърждава от доста авторитетни източници.

Как работи амулета?

Как точно амулетът влияе на случващото се, не винаги е ясно. Само големите мъдреци, които са посветени както във физическия свят, така и във високите духовни светове, и го познават както познават улиците на своя град, могат да намерят и осмислят връзката между световете и да разберат как е възможно да се повлияе на това, което се случва в тези светове. Подобно разбиране се среща изключително рядко, достъпно е само за изключителни хора.

Изводът е, че когато става дума за всевъзможни знаци, муски, талисмани и амулети, първо трябва да проверим откъде са дошли тези знаци, за да не се занимаваме със суеверия и шарлатанство. Освен това дори напълно „религиозните“ знаци не винаги „работят“ и не всички са подходящи, поради спецификата на непознаването на духовните закони от техните създатели.

Кабала: непозната и тайнствена-едно радио интервю

Кабала: непозната и тайнствена-едно радио интервю

<br data-recalc-dims= Warning: Undefined array key "alt" in /home/aida/public_html/shop/wp-content/plugins/seriously-simple-podcasting/templates/players/castos-player.php on line 30
Аида Марковска" title="Аида Марковска">
Аида Марковска
Кабала: непозната и тайнствена-едно радио интервюLoading

/

Здравейте, приятели,

През изминалата неделя, 16 юни, имах честта да отговоря на някои основни въпроси относно Кабала в предаването „Шейкър“ на БНР, Радио Пловдив. Благодаря на журналиста Дора Башакова за хубавите въпроси и възможността да открехна съвсем леко завесата пред тайствената и непозната Кабала.

Приятно слушане!

[aesop_audio title=“Кабала: тайнствена и непозната- радио интервю“ src=“http://aida.bg/files/SH_16.07.2017_AIDA_KABALA.mp3″ loop=“on“ viewstart=“on“ viewend=“on“ hidden=“off“]