Времето като измерение в Акашовите записи – вечерна акашова беседа с Аида

Времето като измерение в Акашовите записи – вечерна акашова беседа с Аида

Да поговорим за времето като измерване и измерение – какво е то, как се усеща, има ли го, ще го бъде ли, къде да го търсим и как да го опишем.
Има безброй аспекти, в които времето е водеща сила- нека поговорим поне за няколко от тях.
„Времето е в нас и ние сме във времето“ , казва Левски, с което ни убеждава в мъдростта, която го е водела напред към свободата.
Вечерната беседа е от абонаментния план на групата „Разговори със Светлината“
За всички останали цената е 24 лв с ДДС, платими по сметка на
„РОДОВА ПРИКАЗКА“ ЕООД
IBAN ВG93 RZBВ 9155 1012 3614 02
РАЙФАЙЗЕНБАНК, КЛОН ПЛОВДИВ
основание: беседа 10 май

линк за вклъчването: https://us02web.zoom.us/j/82501731004
Meeting ID: 825 0173 1004
Passcode: от Мирена при записването на тел. 0898233118 или на mira@aida.bg