Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/aida/public_html/shop/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 629
Ангелските карти – вечерна акашова беседа

Ангелските карти – вечерна акашова беседа

Много години вече ние се обръщаме към Акашовите записи за съвет и напътствия.
Начините за това са десетки, но един е особено вълшебен и достъпен: анге.ските карти.
Ще ви разкажа как може да работите с ангелски карти и ще ви запозная с най- популярните колоди.

дата: 19 септември, вторник
час: 18:30 ч
Място ZOOM Meeting ID: 861 9132 9888

За да получите достъп се обадете на 0898 233 118 или на mira@aida.bg
паролата ще получите от Тони в деня на беседата

Беседата е от календара на групата „Разговори със Светлината“, м. септемри.
Абонаментът за групата е 150 лв годишно.

За всички останали цената на беседата е 28 лв с ДДС , платими по
фирмена сметка

„РОДОВА ПРИКАЗКА“ ЕООД
IBAN ВG93 RZBВ 9155 1012 3614 02
ОББ /бивши КBC, РАЙФАЙЗЕНБАНК/,
КЛОН ПЛОВДИВ
Основание: беседа 19 септември