Традиционно молитвено баене

Традиционно молитвено баене

Традиционно баене – курс с водещ д-р Стефан Кънев, рейки учител и мастер; завършил е това обучение при Регина Ципфел – Германия.
От преданията е известно, че от хилядолетия мъдри жени и мъже са съпровождали болестите със свещени молитви. Нарича се „баене“
За силата на молитвите във всички времена са разказвани неща, които никой не може да си обясни със здравия разум. Просто се е наблягало на това, че така наречените „чудеса“ се случват.
Някои от традиционните молитви за баене произлизат от тибетския Будизъм, някои от Хиндуизма, други от Християнството и други култури. Тези молитви са събрани и записани през 12-ти век от мъдри жени в Испания. Известно е, че по традиция тези молитви се предават от поколение на поколение като сакрална практика.
Силата/енергията на молитвите се пренася върху търсещия помощ чрез установен и утвърден ритуал, и по този начин се активират собствените му лечебни сили.
Няма особени изисквания за желаещите да изкарат курса. Има една настройка/инициация и това прави лесно предаването на метода на други хора. Различава се от методите на народното баене, където умението се предава само на един човек в рода по определена линия и подобни.
ВНИМАНИЕ: Това НЕ Е БЪЛГАРСКО ТРАДИЦИОННО БАЕНЕ!

Това е ефективен метод за въздействие, които Регина Цифел демонстрира многократно в Германия и на рейки конференциите в Самоков.
Настроените в Рейки имат преимуществото, те знаят да работят с енергия/енергии, използват вид ритуал при работата с енергията и т.н. завършилите второ ниво Рейки освен това ще знаят и как се въздейства и на разстояние. Но не се изисква непременно да имате Рейки посвещение.
ДАТАТА 18 март 2022 г. е специална за посвещаване в този ритуал и въпреки, че е работен ден не може да бъде променена.

Записванията за курса най-късно до 11.03.2022 г.

След тази дата НЯМА ДА ЗАПИСВАМЕ, защото го изисква процедурата по предварителна подготовка на учителя за настройката на учениците.
За записване: Мирена Васева mira@aida.bg или 0898233118
Стойност: 170 лв.