Мисленето – най-важното умение в новите времена

Мисленето – най-важното умение в новите времена

През февруари нашият стремеж е да обърнем внимание на мисленето като процес, като съзидателно умение и като лична задача пред всеки от нас.
В модерните времена излязоха на преден план идеите за „празнотата в ума“, за спонтаността без обмисляне, за предприемането на действия и процеси „както ги усещаме“. Без да се бием с тази теза и без да я оборваме искаме да припомним внимателно на всички, че „Мисля, следователно съществувам“ е казал Рене Декарт.
Елате в ЗУУМ да се чуем и поговорим МОЖЕМ ли да мислим, как мислим, защо е важно да мислим, кой мисли вместо нас и защо го допускаме, за мозъчната „мъгла“ след вируса и още много важни теми.

Ваня и Аида ви каним в нашия център „Делфи“ или виртуално пред мониторите на
24 февруари 2022 г.
в 18:30 ч.
https://us02web.zoom.us/j/83834679334
Meeting ID: 838 3467 9334
Passcode: Misleneto

Моля да заплатите стойността на събитието като ни преведете 20 лв по сметка в


Райфайзенбанк АД
IBAN: BG08RZBB91551010175970
BIC: UBBSBGSF
“Сарсапарилла” ЕООД
основание: беседа 24 февруари