Възкресение 2021

Възкресение 2021

Нека видим победата
на надеждата над отчаянието,
на мира над бурята,
на Светлината над тъмнината,
на живота над опасността,
на устойчивостта над несигурността,
на радостта и прераждането над тъгата и загубата.
Нека победата на Възкресението ни донесе
обновена надежда, мир, светлина,
живот, устойчивост, радост и вдъхновение.