„Свободата да бъдеш“ май 2022 – приключение и радост

„Свободата да бъдеш“ май 2022 – приключение и радост

Акценти от моето представяне – смешно, но и истинно. Говорих от сърце пред много умни очи и разбиращи погледи. БЛАГОДАРЯ!

Радвам се много, когато ви усмихвам, приятели!