Здравето ни от родова гледна точка

Здравето ни от родова гледна точка

Благодарност към организаторите на чудесния фестивал „Здравей, Здраве!“ във Видин, тази седмица.
Ето моята лекция, а ви насърчавам да потърсите и другите, защото имаше много интересни теми и полезни лектори.