Как да проучим своя род- вечерна родова беседа с Аида

Как да проучим своя род- вечерна родова беседа с Аида

Повече за събитието:
Проучването на рода в детайли носи знанието за родовите травми, които въздействат върху живота ни.
Аида ще разкаже как е най-добре да направим това и какви травми може да открием чрез такова проучване на рода.
Как и кого да попитаме, за да ни каже историята на рода?
Как да питаме? Къде да търсим? Как да подредим и проучим тази информация, за да стигнем до отговори на въпросите си.

Тези и още теми във вечерната родова беседа с Аида Марковска през юни.

Аида Марковска е родов и холистичен терапевт, основател на Школата по родова терапия „Задругата на родонавтите“ . Повече от десетилетие проучва българските родове и е създател на система за терапия, базирана на българско родово знание.

Беседата е традиционно онлайн, от 18:30: ч в платформата ZOOM.
Достъп до нея ще имате след като:
1. се обадите на Тони на 0898 233 118/ mira@aida.bg и оставите своя имейл.
2. направите заплащане в размер на 28 лева по сметка на

„РОДОВА ПРИКАЗКА“ ЕООД
IBAN: BG91UBBS81551012361402
ОББ, КЛОН ПЛОВДИВ
основание: беседа 13 юни

Достъпът ще ви даде Тони на оставения от вас имейл в следобеда на 13 юни.

Родовите беседи са ежемесечни и по различни родови теми. Всяка от тях може да бъде и допълнително закупена.
Заповядайте!