ОГЪНЯТ- силата на стихията в родовата структура, вечерна родова беседа с Аида

ОГЪНЯТ- силата на стихията в родовата структура, вечерна родова беседа с Аида

Юли, горещници, огнена Марина…
за какво друго да говорим освен за огъня, светкавицата, електричеството, пламъка – това е стихия, която активно се проявява в родовете, владее ги, подкупва ги, изпепелява ги, за да ги възроди.

Вашият род има ли добри отношения с огъня? Да поговорим за това!

🙋‍♀️Какво: Огънят- стихията и нейното влияние в родовата структура, вечерна родова беседа с Аида
📅Кога: 16 юли 2024 г, 18:30 ч
🗺️Къде: ZOOM
💸Колко: 28 лв с ДДС
🤲Как: записване на 0898 233118 или на mira@aida.bg при Тони Каменова
Плащане по сметка на
„Родова приказка“ ЕООД
ОББ, България, клон Пловдив
IBAN: BG91UBBS81551012361402
BIC: UBBSBGSF
________________________________________