Какво е разговор между двама

Какво е разговор между двама

Връзката на двете егота е комуникация на два разума или две програми. Но тъй като умът е като компютър, той не може да обича. Егото също представлява комплекс от програми, които създават илюзията за отделно „аз“ или личност и следователно бездуховното его не е способно да обича. Земята е планетата на егоистичните човешки същества.

Има само малка част от високо духовни човешки същества, които са в състояние да се издигнат над своята личност, над своето отделно „Аз“ и са в състояние да достигнат това ниво на съзнание, когато Духовното Сърце се отвори към потоците на Божествената Благодат и Душата се запали със светлината на Висшата Божествена Любов. Тогава е възможна истинска безусловна Божествена любов.

Комуникацията между двама души, две егота помежду им, е връзка на две идеи една за друга, създадена от два разума, а не връзка на оригиналните индивиди.

Мигел Де Унамуно казва, че по време на разговор между двама души всъщност има шестима разговарящи. Например аз говоря с теб. От една страна е моята представа за себе си, от друга твоята представа за мен и третата личност е моето истинско „аз“, което остава непознато за никого. Имаме и същите и три от твоя страна. Така общо в нашия разговор говорят шестима души.

Тази максима има своето основание, защото мислим, че познаваме добре себе си. Всъщност ние знаем само идеите на ума си за самия себе си. И никой от нас не знае какъв е всъщност. „Това“, както казва Имануел Кант, „е нещо, което съществува само по себе си“. И това, което знаем, че е „нещо за нас самите“. Но двете тези „неща“ не са едно и също, т.е. човек знае нещо ограничено, само като представяне на ума си, а не какво всъщност е самият той. Тази максима е валидна за всичко и всички.