2-ра стъпка към богатството

2-ра стъпка към богатството

Увеличете доходите, начина си на живот и радостта

В предишната статия проследихме първата стъпка към реализиране на изобилен, пълноценен и радостен живот според д-р Бенджамин Харди, разказано тук.

Когато изграждате доверие към себе си чрез последователни, малки печалби във времето, вашата визия и въображение ще се разширяват и утвърждават. Затова, за да може вашата визия да се изясни и съгласува с вашите ценности и истински желания, ще трябва да започнете да изграждате доверие към себе си.

Тогава идва следващата стъпка.

2. Разработване на 90-дневна система за измерване на напредъка

По-долу са четири въпроса, които Дан Съливан, треньор и обучител, изпраща на своите клиенти на всеки 90 дни:

Кои са вашите печеливши постижения? Поглеждайки назад през последното тримесечие, какви са нещата, които ви правят най-горди за това, което сте постигнали? ”

Каква е горещата новина за вас, кое е актуално в живота ви? Когато погледнете всичко, което се случва днес, кои области са във фокуса ви и кое ваше постижение ви прави най-уверени и вдъхновени?

Вървите ли към по-голямо и по-добро? Сега, гледайки напред към следващото тримесечие, какви нови неща ви вълнуват най-много? „

Какви са петте нови „скока“ /не просто стъпки/, които можете да направите сега и които ще направят следващите ви 90 дни незабравимо добри, независимо от това какво ще се случи?“

На всеки три месеца е добре да преглеждате предишните си 90 дни и след това да определите измерими и предизвикателни цели за следващото тримесечие.

В книгата “Изкуството на ученето” Джош Вайцкин казва:

„Краткосрочните цели могат да бъдат полезни инструменти за развитие, ако са балансирани в подхранваща дългосрочна философия. Прекалената зависимост от резултатите обаче може да доведе до боксуване.“

Постигането на краткосрочните цели е начинът, по който да изградите напредъка си. Работата по реални и постоянно наблюдавани процеси е от решаващо значение за производителността ви. Фокусирането върху само няколко ключови етапа на всеки 90 дни е начинът, по който можете да поддържате добра инерция.

На всеки 90 дни, когато погледнете и обмислите, прецените предишните 90 дни, вие вече ще имате система за проследяване на напредъка си. Тогава излизайте от обичайната си среда и си давайте почивка за възстановяване. Това се нарича това мини-пенсиониране. На всеки 90 дни си починете за няколко дни. Измъкнете се от рутината, отидете там, където можете да размишлявате спокойно, да преценявате, мислите, визуализирате, формулирате и играете в ума си своите изминали три месеца. Направете го задължително- да, на всеки три месеца!

По време на тази сесия за възстановяване, извадете дневника си и отделете време, за да помислите за предишните 90 дни. Вашите въпроси е добре да са около следните теми:

 •  Какво върви добре?  Какво не върви чак така добре?
 •  От какво са ключовите ви печалби? От кое загубихте?
 •  Какво научихте? Акцентите, изводите от наученото?
 •  Какво ви вълнува най-много в момента и какво ви вълнуваше през изминалото тримесечие?
 •  Кое беше в центъра на събитията? Кое изпуснахте от поглед?
 •  В какво сте зациклили без изход?
 •  Имайки предвид какво сте направили и какво сте научили, помислете какво искате да правите през следващите 90 дни! Планирайте ги, визуалирайте за тях.
 • Кои две до пет стъпки ще ви приближат до идеалната визия?

Опишете всичко това в дневника си, подробно, цветно, с множество картини, визии, обяснения.

Така на всеки 90 дни, когато преглеждате напредъка си, можете да увеличите самочувствието си, защото доверието към вас идва от това, че сте успели. Много малко хора наистина си дават време, за да обмислят какво са направили. Ние сме много добри, когато виждаме кое не сме успели и какво не ни достига. По-малко успяваме да отразим къде сме успели и колко много сме постигнали.

Вероятно не си спомняте какво сте яли на закуска или за обяд преди три дни. Вероятно не успявате да си спомните всички добри и изключителни неща, които сте направили през последните 90 дни. Въпреки това, можете да обучите мозъка си да отбелязва, да се съсредоточава и да обръща внимание на напредъка, който правите. Когато започнете да виждате напредък, ще започнете да се чувствате развълнувани.

Тези чувства са много важни.

Чувството за движение и постигнати резултати ни дава увереност.

Доверието е основата на въображението, на действията и силата ни.

Искате повече увереност?

Започнете да си задавате краткосрочни цели (на всеки 30-90 дни), проследявайте напредъка си, пребройте печалбите си, възстановете се, рестартирайте и започнете отново следващ цикъл

Когато имате голяма цел, не е нужно да правите ОГРОМЕН напредък всеки ден. Трябва само да правите една или две стъпки напред ежедневно. ВСЕКИ ДЕН. След това проследявате напредъка и наблюдавате как въздействат ефектите от тези последователни стъпки върху вашите цели и достижения.

 На всеки 90 дни следете ключовите области на живота си, направете го писмено и в отчетни форми,като:

 •  Проследете и отчетете парите си, вижте печалбите и загубите си;
 •  Проследявайте здравето си и отношенията с близките си хора;
 •  Отчетете как сте вложили времето си и в какво;
 •  Проследете напредъка си в областите, в които искате да успеете.
/Очаквайте третата стъпка./