5 неща, които е добре да знаете за своите духовни наставници

5 неща, които е добре да знаете за своите духовни наставници

Ваш приятел може да ви разкаже, че е общувал с менторите или е получавал подаръци от тях, а понякога хора, които развиват своите психически способности, ще се радват да ви разкажат за среща с техните духовни водачи. Това може да ви накара да се чувствате съкрушени или притеснени, защото нямате човек на име Бял облак, който да ръководи всяко ваше движение. Трябва ли да го имате? Не е задължително.

Ето пет неща, които трябва да знаете за духовните водачи.

1 Не е задължително някога да се „срещнете“ с менторите си

Доколкото можем да кажем, повечето хора имат няколко духовни водачи, независимо дали знаят за тях или не. Но най-важното е, че много успешни медиуми и екстрасенси не знаят кои са техните водачи и не ги „срещат“, ако под среща разбираме мисловен разговор или визия. Много хора имат такъв контакт и много хора се убеждават в това, но всъщност не всички от тях го имат. И това е добре. Ще знаете, че вашите ментори са около вас и работят с вас, докато развивате психиката си.

2 Вашите водачи не винаги имат имена

Ако срещнете или усетите вашите водачи в медитация или насън, те може да не ви кажат имената си. Това често е така, защото като духовни енергии земните им имена вече не са важни за тях. Понякога това може да се дължи на факта, че не е във ваш интерес да знаете името, защото познаването на името може да създаде определени пристрастия, които могат да попречат на умствената ви работа. Ако вашият ментор ви дава своето име, не забравяйте да го използвате, когато общувате с него или когато говорите за него. Но ако името не е дадено, това не прави наставника ви по-малко реален. Можете да му дадете всяко име по ваш избор за лесна комуникация.

3 Не всички духовни водачи напредват духовно

Противно на общоприетото схващане, не всички духовни водачи са индианци, шамани, монахини или древни китайски монаси. Фактът, че често ги възприемаме като такива, може да каже повече за нас, отколкото за истинската духовна енергия, с която си имаме работа. Духовните водачи могат да бъдат всеки, от която и да е област на живота или културата, от преди стотици години или наскоро починали. Често водачите са членове на семейството или приятели, които са преминали в духовния свят. Понякога те могат да бъдат свързани с вашата професия или част от света, откъдето идвате. В други случаи наставникът може да реши да работи с вас, поради подобни личностни черти. Понякога Менторите дори не са хора, можете да имате връзка с Ментор от животинското царство или същество, което не е от Земята. Не всичко е свързано с великите, любезните и духовно напредналите, така че не се обезсърчавайте, ако вашият водач няма такива претенции за слава.

4 Вашите водачи ще се променят с течение на времето

 Въпреки че изглежда вероятно поне един духовен водач да остане с нас през целия ни живот, повечето други се появяват и остават с нас известно време в живота ни. Преди да продължим напред, водачът ни е заменен от ново менторство с нова задача  за нас. За онези, които развиват своите психически способности, може да бъде объркващо, ако мислят, че са свързани със „своя“ Ментор, като установяват, че след няколко месеца тази връзка вече не съществува. Вместо това те осъзнават, че си имат работа с друга същност. Ние не разбираме и не можем да разберем как става това, но изглежда, че по всяко време наставниците около вас са тези, от които имаме най-голяма нужда. Тези, от които вече не се нуждаете, вероятно са заети да работят с някой друг.

5 Вашите водачи никога няма да ви кажат какво да правите

Ако чуете някой да казва, че Синият дух или Ангела на любовта е казал да напуснат гаджето си или да се преместят в нов град, те вероятно бъркат интуицията си с духовна намеса. Наставниците съществуват, за да ни наставляват – ключът е в точно това – а не да ни дават решения. Всички имаме свободна воля и Духовните водачи не се опитват да се намесват в това. Тяхната роля е да помагат при проектирането на житейски обстоятелства и разбирания, които внимателно да ви тласнат в правилната посока, но те не издават заповеди или инструкции.

 /По материали от Ники Харпър /Nikki Harper/ – духовен писател, астролог/

Духовните ни водачи и ние – връзка от еони време

Духовните ни водачи и ние – връзка от еони време

От древни предчовешки времена душите ни имат своите висши водачи, наставници и учители. Всяка душа се създава в чиста, бяла нежна светлина, напълно съвършена и се впуска в своето съществуване, за да има възможност да изгради своя вълшебна опитност и да стане напълно уникална в своето съвършенство. Пътят към тази опитност минава пред слизането на душата в царството на материята, което дава възможност да се премине през различни възможности за сътрудничество и самота, преливане и сливане, разделяне и отделяне, преминаване през състояния, напълно различни, за да премине душата до състояние на самоизграждане, самотворчество и самосъздаване и да бъде сама Творец на души.

Душите ни имат своята структура и в нея, неизменно като част от самата душа са нейните наставници. Наставник, водач, ментор, съветник – която и дума да подберем, няма да е съвсем точна. Част от самата душа, от капчиците, които тя съдържа, този наставник представлява Родителят, който е сътворил Душата- понякога напълно невидим и безмълвен, но по-често активно любящ, съветващ, водещ и напътстващ. Гласът му е тих, но категоричен; той изглежда като мъдрец и представлява Висшата мъдрост, вградена във всяка душа.

С този наставник душата ни не се разделя- той пребивава в нейното неразделимо ядро, което я прави душа. В това ядро има съществена ядка, уникална за всяка душа, а около него в прекрасен танц на взаимодействието във всяко превъплъщение танцуват капчици от душите на велики мъдреци, учители, сродници, прародители, аватари на човечеството, Буди и Бодисатва /просветлено същество/.

В настоящото ни превъплъщение тези наставници са все по-конкретни, по-настоятелни, винаги любящи и изпълнени с възторг от нашите нови опитности и с желание да изпълнят в наше име и заедно с нас, като едно същество, задачата на Просветлението.

Контактът ни с тях е колкото вълшебен, толкова и истински; необходим за преодоляването на материалните ни терзания; до жадност силен, в копнежа ни да бъдем Творци на света си и Създатели на любов, мъдрост и красота. За сега наставниците ни дават възможност да проявим тези качества тук, в царството на материята, за да имаме тази възможност и във високите светове, където пребивават те. И научили уроците си, светли и прекрасни, ние самите се сливаме с Мъдростта на Твореца, за да бъдем на свой ред възнесли се учители, Буди и аватари, наставници и водачи, всеки когато е призован.

Свързване с духовни водачи и учители

Свързване с духовни водачи и учители

Свързването с духовните водачи и със силите на Светлината е ключов момент в лечителската практика, а защо не и в ежедневния ни живот. Хубаво и ценно е да можем да откриваме източниците на Светлината, да познаваме тяхната природа и да можем да се свързваме с тях, за да получаваме ценни напътствия и информация, нужни ни, за да работим в своята житейска и духовна мисия.

Водачите или менторите, учителите във висшите сфери са специфични за всеки човек, според неговите убеждения и духовни корени. Те носят различни названия в различните краища на света, също имат свои собствени имена и характеристики, разбираеми и видими само за техния точен приемател. Енергията на най-висшите, общочовешки Учители и водачи е ясно различима и понятна за повечето духовно ориентирани хора по света – това са Свети Арахангел Михаил, когото можем да разпознаем като Кокузо Босатсу на изток, Светата Божия майка с енергията на Изида и т.н.
Енергията на личните духовни водачи, помощници, учители и напъстващи е изключително силна за конкретния човек и може да бъде ключова в неговия живот. За нас, обикновените хора е чудесно да разпознаваме личните си водачи, да можем да поискаме помощ от нашите пазители и хранители и да получим техните любящи напътствия и градивни слова и мисли.

Има множество начини да постигнем тази задача. Понякога свързването с тях става напълно спонтанно – в ситуации, които са опасни, тревожни, или напротив – намираме се в напълно отпуснато и радостно състояние на духа. И в двете крайности на емоционалния спектър е възможно да получим простетление и напътствие от тях. Но умението ни да разговаряме с учителите си в ежедневието и през времето, в което спим е  много ценно. Това осигурява прекрасен начин да разширим силата си и достъпа си до истинна информация.

Как може да се случи това? Ето една добра практика: заспивайки вечер заявете мислено, но ясно и категорично желанието ви да се свържете с духовните си водачи, така че да запомните срещата си с тях и тази среща да има ясни параметри за вас. Помислете за кратко дали в съзнанието ви не се поражда образ – познат или напълно непознат, който кореспондира с усещането ви за духовен учител. Нека този образ е за вас приятен и да ви харесва. Помолете го/ги да бъдат на ваше разположение, може да му предложите време за среща, което е удобно за вас. После задайте въпроса, темата или поставете конкретен проблем, по който искате напътствия. Заспете спокойно, а в указания час и след него ще имате вълнуващо усещане за присъствие, което ви вдъхновява. Скоро след това отговорът на въпроса ще бъде напълно ясен за вас- или като сън, като вътрешно знание или съвсем явно и ясно, като текст в книга, разговор с познат, конкретна случка.

Не подценявайте възможностите на своите духовни водачи. Те могат да дадат напътствията си и само с една дума, образ, символ, молитва или с дълъг роман, пътешествие и вълнуващо преживяване, което продължава с дни и седмици. Вашите конкретни питания ще получат и конкретните си отговори – неочаквани, различни от вашите мисли, необичайни за вас в някакъв смисъл. Те са такива, за които казваме: „Това няма как да го измисля аз“. Е, ако въпросите ви са тривиални и обикновени – ще имате и по-тривиални отговори, разбира се. Няма ограничение за въпросите, които можем да задаваме и напътствията за които да помолим. Единствено линейното време е трудно за разбиране, когато получаваме напътствия – 

времето, в което нещо ще се случи или не. Времето за нас, хората и за духовния свят има съвсем различни парметри. За тях всичко се случва сега, в този миг, а за нас има минало, настояще и бъдеще. Въпросите относно времето трябва да се зададат по други начини, като например: „Моля за ясно указание кога е точното време да започна нова работа!“ Вашите водачи и учители ще ви насочат към нещо, с което ще имате ясното разбиране, че времето е дошло.

Връзката ни с духовния свят е свята и необходима, затова можете да намерите и други начини да общувате с извисените водачи, лечители, учители, мислители, ангели, управители на ефира, на акаша, и дори със самия Творец. Наскоро един мой учител написа, че връзката ни с Б-г е най-святата и аз съм склонна да се съглася с него.

Излишно е да се тревожим дали поставяме значими въпроси или занимаваме висшите светове с маловажни проблеми. За духовния свят всичко е едно, само ние делим нещата по някакви критерии. Затова не се притеснявайте да поставяте своите въпроси, да търсите истината и да продължите да общувате със Светлината свободно и спокойно.

На добър час, приятели!