Духовните ни водачи и ние – връзка от еони време

Духовните ни водачи и ние – връзка от еони време

От древни предчовешки времена душите ни имат своите висши водачи, наставници и учители. Всяка душа се създава в чиста, бяла нежна светлина, напълно съвършена и се впуска в своето съществуване, за да има възможност да изгради своя вълшебна опитност и да стане напълно уникална в своето съвършенство. Пътят към тази опитност минава пред слизането на душата в царството на материята, което дава възможност да се премине през различни възможности за сътрудничество и самота, преливане и сливане, разделяне и отделяне, преминаване през състояния, напълно различни, за да премине душата до състояние на самоизграждане, самотворчество и самосъздаване и да бъде сама Творец на души.

Душите ни имат своята структура и в нея, неизменно като част от самата душа са нейните наставници. Наставник, водач, ментор, съветник – която и дума да подберем, няма да е съвсем точна. Част от самата душа, от капчиците, които тя съдържа, този наставник представлява Родителят, който е сътворил Душата- понякога напълно невидим и безмълвен, но по-често активно любящ, съветващ, водещ и напътстващ. Гласът му е тих, но категоричен; той изглежда като мъдрец и представлява Висшата мъдрост, вградена във всяка душа.

С този наставник душата ни не се разделя- той пребивава в нейното неразделимо ядро, което я прави душа. В това ядро има съществена ядка, уникална за всяка душа, а около него в прекрасен танц на взаимодействието във всяко превъплъщение танцуват капчици от душите на велики мъдреци, учители, сродници, прародители, аватари на човечеството, Буди и Бодисатва /просветлено същество/.

В настоящото ни превъплъщение тези наставници са все по-конкретни, по-настоятелни, винаги любящи и изпълнени с възторг от нашите нови опитности и с желание да изпълнят в наше име и заедно с нас, като едно същество, задачата на Просветлението.

Контактът ни с тях е колкото вълшебен, толкова и истински; необходим за преодоляването на материалните ни терзания; до жадност силен, в копнежа ни да бъдем Творци на света си и Създатели на любов, мъдрост и красота. За сега наставниците ни дават възможност да проявим тези качества тук, в царството на материята, за да имаме тази възможност и във високите светове, където пребивават те. И научили уроците си, светли и прекрасни, ние самите се сливаме с Мъдростта на Твореца, за да бъдем на свой ред възнесли се учители, Буди и аватари, наставници и водачи, всеки когато е призован.