fbpx

Етикет: дърво на рода

За инструментите на родовия терапевт

Мнозина от вас, които провеждат терапия при родов терапевт от Школата ни “Задругата на родонавтите” вероятно знаят, че инструментът, с който работи специалистът, е скицата на рода. Тази скица има сложното и дълго название “геносоциограма” и не е т.нар. “дърво на рода”, което се построява в генеалогията. Тази скица съдържа освен имената, датите и потомствената линия и доста важни записки, факти и съобщения от довереника и най-вече дава цялостната представа за състоянието на рода и семействата в него, отношенията, връзките, заплитанията и т.н. Освен друго тази скица на рода подрежда в правилния ред целия род и създава правилните връзки, като ни дава възможност да се установи точната фрактална структура и да се открие броя на наследниците и потомците, възможните осиновявания и т.н. Прочети повече →