За инструментите на родовия терапевт

За инструментите на родовия терапевт

Мнозина от вас, които провеждат терапия при родов терапевт от Школата ни „Задругата на родонавтите“ вероятно знаят, че инструментът, с който работи специалистът, е скицата на рода. Тази скица има сложното и дълго название „геносоциограма“ и не е т.нар. „дърво на рода“, което се построява в генеалогията. Тази скица съдържа освен имената, датите и потомствената линия и доста важни записки, факти и съобщения от довереника и най-вече дава цялостната представа за състоянието на рода и семействата в него, отношенията, връзките, заплитанията и т.н. Освен друго тази скица на рода подрежда в правилния ред целия род и създава правилните връзки, като ни дава възможност да се установи точната фрактална структура и да се открие броя на наследниците и потомците, възможните осиновявания и т.н.

Тези съображения обаче могат да бъдат коректно направени само от квалифициран родов терапевт, който познава законите на рода в дълбочина и в техния смисъл и в тяхното приложение.
Да, всеки може да състави дърво на рода- дърво на предците, дърво на потомците, дърво на синовете, на дедите и т.н. и това е силно препоръчително за паметта на потомците. В скицата освен всичко това, е описана съдбата на хората в рода и най-вече тази на довереника.
Довереникът е човек, който облича родовия терапевт с доверието си. Доверието между двамата е задължителната основа на съвместната им работа. Всъщност няма как да се получи желан резултат, ако довереникът не разпознае в терапевта съмишленик и доверител.

Скицата е част от архива на терапевта. Обработката на тези скици му дава възможност да развива науката за рода, родологията, и да разпознае и докаже още от законите, които движат тази система.

Скъпи приятели,

Ако подхождате към родовата терапия със съмнение и недоверие, моля ви, не търсете родовия терапевт. Ако не сте сигурни, че ще разкажете всичко, което знаете, ще го интепретирате пред него свободно и по своя уникален, емоционален начин и че ще позволите на родовия терапевт да опише това, създавайки лекуващата скица на рода – просто не го правете. Не всеки има нужда, нито желание за такива действия и това не е осъдително.

Но ако идвате със задачата да разрешим родовите травми и да ги осветим, да ги осъзнаем и разкажем- моя изчистете всяко съмнение и подходете с внимание, доверие и обич към себе си, към рода си и към своя, избран от вас, родов терапет.

Скицата не е ваша. Тя е инструментът на лечителя в тази ситуация и остава в неговия архив, като строго и доверително конфиденциална информация.

Често не ми вярват, но е истина: като затворя вратата след довереника, след като съм работила в часа ни с него всеотдайно, дълбоко и с цялото си внимание, след това аз действително освобождавам цялата информация от съзнанието си и оставям всичко в скицата и водените записки. Иначе няма да оцелея – към момента имам вече повече от 1000 истории, които са ми разказани в подробности. Не бих искала да помня всичко това. Но, когато ми пишете с въпроси или с нови открития, аз изваждам своите записки, с два погледа разчитам скицата и отново съм „вътре“ в родовата история и отново виждам изводите си, значителните травми, фракталната струкура…. и мога да отговоря на въпросите и да дам нови насоки.

Друга характерна особеност на моя метод и в нашата Школа е, че терапевтичният ни подход е базиран на ОБРЕДНА българска традиция. Това работи най-сигурно, силно и вярно за българите. Тук нямам никакво съмнение, защото ще станат 12 години, от както започнах да прилагам тази идея и стократно съм се убедила в нея. За нас шевицата, хлябът, везмото, грънчарството, орането и сеенето, жъненето, подаването /раздаването/, жертвоприношението /курбан/, песента, приказката и …. мълчанието са СИЛНО ЛЕЧЕБНИ. Нашите си обичаи, нашия обред- това ни лекува, защото кръвта ни го познава и разчита като лечебен код. В България имаме 8-9 етнообласти, понякога с много различни правила и ред. Дори в две съседни села се различават методите на въздействие – едни правят „Пеперуда“, а други „Герман“ за дъжд, примерно. Затова е важно да знаем реда при вас, във вашия род и в родното място на четвъртото поколение преди вас.

За всички друи народи вярвам важи същото правило- тяхното си е най-добро за ТЯХ си. Затова не отричам нито един метод, но простото превнасяне и посаждане на чужди обичаи при нас е не само вредно за потомците, вреди на паметта и на самите нас. Затова ако плетете по руски обичаи, говорите по испанските, католически правила; ако се молите с думи на иврит, на арабски или персийски; ако почитате мъртвите по мексикански, но сте си българи… за мен това няма да даде резултата, който мечтаете.

Никога българката не е плела родорад, не е варила ориз за предците си, не е танцулава гола под луната.
Българката преде вълна, везе шевици на ризи, кърпи, престилки и връхни дрехи, вплита символи в черги и килими, рисува керамични съдове, вари просо и пшеница, меси и нарича хляба, мълчи си водата, храни огъня и танцува върху жаравата, гледа градинка с билки и цветя, пее жертварски и любовни песни, бае и нарича, …
Почитам и уважавам всеки народ и обичаи, особено имайки предвид, че съм дете на две нации. Обожавам всичко, което носи смисъл, но за да „поправим своето“ е нужно да го познаваме и почитаме първо преди всичко.

Благодаря ви, че прочетохте това. С обич и почит към всеки:

Аида Марковска, вашият родов терапевт, школа „Задругата на родонавтите“