Родовият прочит на старата, мъдра приказка „Дядо вади ряпа“

Родовият прочит на старата, мъдра приказка „Дядо вади ряпа“

В нашата Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“ родовият прочит на приказките е естествен и насъщен в работата ни. Ние знаем, че всяка приказка е родова история и разказва за травми и за победи, които потомците е нужно да познават и преразказват насетне.

Нека да помислим за хубавата, стара, позната на много народи под различни форми, приказка „Дядо вади ряпа“.

„Приказката за дядо и ряпата“ насочва към връзката между поколенията, към взаимодействието на времевите структури, формите на живот и формите на съществуване в един, единен род.

Ряпата сякаш обединява идеите за земното, подземното и надземното – три форми на живот, три структури. Това означава, че земята е дала силата си, чрез листата си ряпата получава слънчева енергия и тези две сили заедно са дали изобилен, огромен плод. И ето, идва дядо, за да получи, да извади от земята този плод за своето семейство. Започва да дърпа ряпата, която той е задасил сам, за да нахрани с нея челядта си- синове, дъщери, внучета и домашните животни. Той я отглежда не за себе си, а за своя род и потомци, затова започва да вика бабата на помощ, но дори и тя като се хване за дядо, не може да я помръдне, после бабата вика внучето, но пак не могат да я извадят, внучето вика кучето, то- котката, котката вика мишката и ЧАК тогава ряпата е извадена.

Чуден разказ, нали?

Но защо в приказката липсват двама герои – родителите, бащата и майката на внучето. Къде са те, нима не помагат?
Родовите терапевти знаем защо. Те са „латентното“ поколение- това, което предава травмите и талантите, но рядко или никога не ги проявява, сякаш не участва в родовата схема пълноценно. Което, разбира се, съвсем не е така, защото тези родители сами ще станат дядо и баба и ще предадат на внучетата своята родова памет. Така приказката разказва за тази латентност и относителна спрямо родовите предания пасивност.

Да проследим героите от родова гледна точка:

  • Ряпата, като основен герой е най-съкровената мъдрост на рода, собственост на този род, неговото изобилие. Именно ряпа, защото тя расте в земята и така носи идеята за връзка с предците,тя принадлежи на този род. Ряпата е и мъдростта, разума, който обикновено се предава чрез думи, обреди и ред, за да бъде запомнена и възпроизведена от следващите поколения истината и старото знание за този род.
  • Дядо олицетворява мъдростта. Дядото е най-възрастният, той е посадил и отгледал ряпата, т.е. най-старшия и възрастен в рода и я е посадил не за себе си, а за рода си. Той има уменията и знанията за това, има опита и семената на изобилието. ПОТОК НА ВЛАСТТА
  • Баба е традициите, грижата за дома и къщата, внимание към обредите и правилното предаване на традициите. ПОТОК НА ЗНАНИЕТО
  • Баща – този образ, който „липсва“ в приказката е защита и подкрепа на семейството, този който създава децата. Майката, от своя страна, е любов и грижа в семейството, тази която ражда, възпитава и отглежда децата. ПОТОК НА ЛЮБОВТА
  • Внучето олицетворява потомъка, който поема ориста от дядо и баба; потомците, въвлечени в родовите повели и потоци; тези, които идват през едно или две поколения, за да отработят съдбата на предците си. ПОТОК НА ЗДРАВЕТО
  • Кучето – това е богатството в рода, то пази и охранява изобилието и имането. ПОТОК НА ИЗОБИЛИЕТО
  • Котка е добрата среда, олицетворява къщата като същност и сила, мястото, където рода живее. ПОТОК НА ТВОРЧЕСТВОТО
  • Мишката е благополучие и успех, плодородие и където има много храна, има мишки, разбира се. Това е и късметът – това малко, но важно условие за успех. ПОТОК НА КЪСМЕТА

За вас приказката разказа Аида Марковска- първият родов терапевт и основател на Школата за родова терапия „Задругата на родонавтите“.

Хайде, приятели, да помислим и над други стари, но мъдри приказки от родова гледна точка. Защото … нали помните: ВСЯКА ПРИКАЗКА Е РОДОВА ИСТОРИЯ.