11 убеждения, които съсипват живота ни и 12 ирационални вярвания, които повечето хора имат

11 убеждения, които съсипват живота ни и 12 ирационални вярвания, които повечето хора имат

Албърт Елис е е американски психолог, известен с формулирането и развитието на рационално-емоционална поведенченска терапия и когнитивна поведенченска терапия.
Той създава концепция, основана на ирационалността на човешкото мислене.

Ученият стига до извода, че не обстоятелствата или фактите допринасят за промяна на емоционалния фон в живота ни, а начинът, по който човек ги интерпретира.

Ето единадесет убеждения, които според Елис съсипват живота ни:

1. Търсим одобрението на други хора;
2. Настояваме за перфекционизъм;
3. Съдим, без да познаваме ситуацията;
4. Желание да получим всичко, което искаме.
5. Намираме се в тотална невъзможност да се променим;
6. Притеснението за случващото се ни помага да се предпазим от грешки;
7. Трудностите усложняват живота, предпочитаме простички неща;
8. Имаме желание за независимост на всяка цена, каквато и да е тя;
9. Трябва да оставим миналото зад гърба си и да не се ровим там;
10. Имаме желание да променим други хора;
11. Стремим се към съвършенство.

Освен това д-р Албърт Елис идентифицира 12 ирационални вярвания, които много хора притежават.

Дефиницията на Елис за ирационално убеждение е, че:

 • То изкривява действителността;
 • То е нелогично;
 • То ви пречи да постигнете целите си;
 • То води до нездравословни емоции;
 • То води до самоунищожително поведение;

12-те ирационални врявания, които хората имат според него са:

 1. „Идеята, че е крайно необходимо зрялото човешко същество да бъде обичано или одобрено от почти всеки значим друг в своята общност“.
 2. „Идеята, че човек трябва да бъде напълно компетентен, адекватен и реализиран във всички възможни аспекти, за да се счита за ценен.“
 3. „Идеята, че някои хора са лоши, нечестиви или низки, и че те трябва да бъдат сериозно обвинявани и наказани за злодеянието си.“
 4. „Идеята, че е ужасно и катастрофално, когато нещата не стоят по този начин, по който на някой му се иска да стоят.“
 5. „Идеята, че човешкото нещастие е причинено отвън и че хората имат малка или никаква способност да контролират своите скърби и смущения“.
 6. „Идеята, че ако нещо е ужасяващо и страховито, или може да бъде такова, то трябва да бъдем силно загрижени за него и да дълбаем в опасността то да се случи“.
 7. „Идеята, че е по-лесно да избягваме, отколкото да се сблъскаме с някои житейски трудности и лични отговорности.“
 8. „Идеята, че човек трябва да бъде зависим от другите и се нуждае от някой по-силен, на когото да разчита.“
 9. „Идеята, че миналото на някого е много важен определящ фактор за сегашното му поведение и че нещо, което някога е повлиявало силно живота му, то би трябвало безкрайно да оказва подобен ефект.“
 10. „Идеята, че човек би трябвало да е особено разстроен, относно проблемите и разстройствата на други хора“.
 11. „Идеята, че винаги съществува правилно, точно и перфектно решение на човешките проблеми и че е катастрофално, ако това перфектно решение не бъде намерено.“
 12. „Идеята, че можем да дадем на хората (включително и на себе си) глобална оценка като човешки същества и че общата им ценност зависи от доброто им представяне“.

Източници: psychology.framar.bg, reflectd.co, exploringyourmind.com

Ако това ви е интересно, прочетете и тук.