Кратко изследване на щастието-част 2

Кратко изследване на щастието-част 2

Част 2

Когато търсим щастието, най-добре е да следваме гласът на сърцето си.

Първият ни въпрос към нас самите е:  „Какво е моето призвание, каква е мисията ми в този живот?“.

Възможните отговори са:

›Да обучавам;

›Да се обучавам;

›Да нося мир и любов;

›Да подпомагам;

›Да обичам;

›Да съм обичан;

›Да пътешествам;

›Да откривам;

›………………

Ако сте стигнали до тук и има своя списък, вие вече сте доста напреднали по пътя към щастието. Защото какво искаме да постигнем е най-важния ни въпрос. Не пренебрегвайте своя списък и му отделете внимание и сили!

Вторият ви въпрос е „Как да го постигна?“ възможно е това да ви се струва по-съществено, но повярвайте, отговор тук не може да бъде даден без предварително да сте обмислили и съставили първия си списък.

Но да видим възможните отговори:

  • Вярвам в интелигентността на Съзиданието;
  • Доверявам се на усета си и на интуицията си;
  • Вземам решения;
  • Не се поддавам на страха и колебанието, действам храбро;
  • Търся и откривам възможности;
  • Отстоявам себе си;
  • Стремя се към своята неповторимост и това, което ме отличава и утвръждава;
  • Вярвам в своята мисия;
  • ………………………………..

Възразявате ,че тези отговори не са „как?“ ! Не, напротив, това е точно „Как?“. А конкретните стъпки- първа, втора, трета – това е вече третия ви списък. В него може грешките са много, но никога фатални. Въпросите кога,  с кого и по какъв начин имат множество отговори и почти всички те имат множество вариенти.

Защото Животът е пътуване, което се случва сега…

› Не можеш да разбереш смисъла на пътуването само с ума си, това се случва само когато го преживееш;

› Всяка посока е правилна, избирай пътя си свободно;

› Няма утре, няма вчера, има само днес и сега;

› Няма малка пътека и голям път- всяко пътуване  е уникално;

› Животът ни има смисъл,цел и стойност само защото ни има;

› Всеки миг от пътя има своята радост и красота, има своя неповторим урок и смисъл.

Време е да ви разкрия Свещения кръговрат на щастието:

Ние сме тук, за да създаваме. Като създаваме се учим, като се учим, ние знаем. Чрез знанието ние разбираме чудесата, а чрез чудесата ставаме мъдри. Чрез мъдростта откриваме простотата, чрез простотата отдаваме вниманието си, а чрез вниманието разбираме какво има да се създава.

И още малко по темата : „КАК?“ 🙂

1  Довери се! 

›Вярвай и сътворявай чудеса;

›Действай с вярата, че нещата винаги ще се получат, въпреки че никога не знаеш продължението;

›Дай времето, необходимо на Вселената за да се случи всичко в най- добрия момент и по  най-добрия начин;

›Няма добро и зло, приветствай всичко в живота си, независимо какво е, като приятел, учител и  възможност.

2 Вярвай!

›в неотменно добрия си късмет;

›в смисъла на случващото се;

›в целта на съществуващите неща;

›че заслужаваш най-доброто;

›че, единственото постоянно нещо в живота е постоянната промяна;

›винаги има решение.

3 Изпитвай!

›Благодарност и признателност;

›Добронамереност;

›Желание за чистота във всяко отношение;

›Любяща привързаност и грижа;

›Радост и се забавлявай.

4 Помни!

›Добрата воля е най- добрата практическа сила във Вселената;

›Не винаги е необходима работа. Съществува и свещена леност, която също трябва да се култивира у човека;

›Добротата сама по себе си е награда!

5 Създавай!

›Като използваш творчески подход, творчески действия;

›Като вложиш любов;

›и радост;

›При това започни незабавно;

›И бъди признателен за създаденото.

6 Обновявай !

›Духа си;

›Ума и тялото си;

›Дома си;

›Дрехите и вещите си;

›Заниманията си;

›Приятелите си;

›Учителите си.

 

Продължава в част 3…..