Заплитания и кръвосмешение в рода – вечерна родова беседа с Аида

Заплитания и кръвосмешение в рода – вечерна родова беседа с Аида

Заплитания и кръвосмешение. Това са тежки теми за всеки род, които носят значителни тегоби и разрушения в отношенията, здравето и намаляват силата на рода.
Често ме питате, често отговарям, ето и сега: как се случват заплитанията, какво е кръвосмешението, как се интерпретира, как се терапевтира.
Вечерна родова беседа с Аида Марковска, основател на Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“.
1 март, 2022 г 18:30 ч
Събитието е платено с цена 24 лв платими по сметка:
“РОДОВА ПРИКАЗКА” ЕООД
IBAN ВG93 RZBВ 9155 1012 3614 02
РАЙФАЙЗЕНБАНК АД
основание беседа 01 март 2022
Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/87991250317
Паролата се получава при записване!
Записването е при Мирена на 0898233118 или mira@aida.bg