Рейки за пострадалите от земетресенията

Рейки за пострадалите от земетресенията

Като Рейки учител се обръщам към всички, които са получили посвещение в Рейки от мен.

Скъпи рейки приятели,

Време е за направим рейки вълна за всички пострадали от много тежкото земетресение в Турция, Сирия и другите съседни страни.

Приятели, не е сложно, затова припомням:
1. Посветените в първо ниво: заставате в Гашо, призовавате Рейки за всеобщото благо и добро и за подпомагане на пострадалите от земетресението и излъчвате от дланите си, като изпращате и от сърцето си благо чувство на обич и съпричастност.

2. Посветените във второ ниво- изграждате мост със символ на разстоянието и подавате символите на силата и хармонията, както и всеки друг символ от системите в Рейки, който дава кураж, смелост, спокойствие, здраве. Подходящи са символите от Каруна Рейки и от Изис Сейким.

3. Майсторите и предмайсторите в Рейки са напълно наясно какво и как се прави в такива случаи. Може да се ползват всички символи в мастерската степен, с които работите.

Зареждаме Рейки и в космическата рейки банка с получател всеки, който има необходимост от сила и я поиска.

Подаваме Рейки на всеки час за около 3-5 минути. Нека всеки от нас отвори сърцето си с огромна съпричастност! Нека не забравяме, че Учителят ни Микао Усуи е помагал при голямо земетресение в Япония, по времето когато Рейки е вече дадено на него за хората по целия свят.

Да добавим и гореща молитва, ангелска енергия и много човешка любо и съпричастие!

МОЛИТВАТА НИ Е БОГ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ПОСТРАДАЛИТЕ И ДА ИМ ДАДЕ СИЛИ, МИЛОСТ, ЗДРАВЕ И СПОКОЙСТВИЕ!