Вибрационна прогноза от Lee за септември 2022 г

Вибрационна прогноза от Lee за септември 2022 г

ИЗТОЧНИК

Септември изглежда като замръзнала река или езеро, в което се е проявила пролетта. Онези ледени площи, под които са скрити изворите, започват да се топят. Сега езерото вече не е покрито с плътен лед, тук-там се появяват пукнатини и ледът се е счупил.

ПРОмените

Значението на септември е, че всичко ще е в движение. Промените се случват малко по малко, всяка от тях изглежда незначителна, но те се случват навсякъде. В резултат на това началото и краят на месеца изглеждат толкова различни, сякаш е минало цяло десетилетие.

Внимавайте за емоциите си този месец. В крайна сметка радостта и разочарованието ще вървят буквално ръка за ръка. На сутринта ще видите едно нещо, а до вечерта ситуацията ще се промени.

Ключът тук е, че следващият ден ще бъде различен също, а след него отново и отново идва промяна. Не правете заключения от всеки ден и тогава няма да бъдете погълнати от емоциите. Всичко ще се променя непрекъснато. Всичко ще бъде различно в края на периода, оттова, което ще виждаме в началото му.

Основното послание е, че това е движение на промяната, а не някакво ново крайно състояние. В известен смисъл септември е вятър, а не дори не е вода. Водата, тоест стабилизирането на някои канали, ще бъде в следващият период от годината. А сега ще има промени в самата същност на нещата.

Спецификата на това време е, че предишното /твърдо/ състояние на леда се унищожава безвъзвратно. Миналото не само се отдалечава, то изчезва, стопява се и бързо губи силата си. Неговата цялост и предишно състояние на привидна неприкосновеност отначало ще изглежда нестабилно, после съмнително, след това напълно абсурдно.

Да спасяваме ли миналото?

Много хора ще се притекат на помощ на миналото. Те ще се втурнат през леда, опитвайки се да залепят пукнатините и да покрият размразените петна. Те ще строят мостове между ледените късове, но… Но отстрани всичко това ще изглежда смешно. И колкото повече се стараят и опитват, толкова по-смешни ще изглеждат тези действия.

Вече в следващите периоди ще видим тези групи от хора също като група от пингвини, които бродят по айсбергите, плаващи в океана. Това ще бъдат техните светове, техните колективи, ограничени от границите на техните ледени късове. А самите айсберги вече ще се носят в необятните океани на новото време. Но това е процесът, който ще се случва от следващата година.

Началото на нов глобален период

Що се отнася до септември, ние трябва да преживеем началото на този глобален преход. И ние не говорим за някакви космически портали – ние говорим за физически събития на тази планета. Началото на прехода е под формата на колективни събития.

Помнете, че сте част от този или онзи социум. Най-близките ви хора може да бъдат привлечени от един вид промяна, а вие може да бъдете засегнати от други. Възможно е да се отдалечите, възможно е и да се сближите, но не забравяйте, че само след седмица всичко ще се промени отново. Наблюдавайте повече, отколкото да се включвате. И ако сте се включили, тогава в момента на негативната крайност си позволете да си спомните, че на сутринта всичко ще се промени отново. Ако не тази сутрин, то на следващата.

Заземяване

И в този период е по-важно от всякога да сте заземени. Природата и особено енергиите на дърветата ще ви помогнат да бъдете много по-стабилен Наблюдател.

Е, ако имате нужда от страст, затегнете коланите и бъдете в социума. Ледът се топи и бъдете готови за всичко, включително и да приемете факта, че размразяването ще бъде точно под краката ви.

Също така си струва да си припомним, че причините за тези събития се крият много по-дълбоко от човешката дейност. Това са глобални колективни промени. Точно така изглеждат промените при прехода към нов тип колективно съзнание. Това са всички тези процеси, които са свързани с повишаване на нивото на вибрациите на планетата. Осъзнайте това и бъдете спокойни за бъдещето.