fbpx

Етикет: Лондон

LONDON 2022 – едно дълго очаквано пътуване в града на 20К българи

еминар на 22 октомври, събота: “Законите на рода – нашият компас в живота”. Ще преподам и разгледаме подробно десетте родови закона, които движат нашата скрита динамика. Всеки закон е не само житейски постулат, а биологично, природно утвърждение, срещу което да се върви е болезнено и трудно. Можем да си дадем свобода и сила чрез познаването на тези закони.
Семинар на 23 октомври, неделя: “Живот в чужбина – личен избор или родова повеля” е много подробно разглеждане на силите, които ни водят в чужда страна и възможностите да бъдем успешни където и да сме в чужбина. Прочети повече →

LONDON 2022 – едно дълго очаквано пътуване в града на 20К българи

Семинар на 22 октомври, събота: „Законите на рода – нашият компас в живота“.
Семинар на 23 октомври, неделя: „Живот в чужбина – личен избор или родова повеля“
Прочети повече →

%d bloggers like this: