Снимки на Сен Сей Микао Усуи

Снимки на Сен Сей Микао Усуи

Искам да ви споделя няколко чудесни снимки от непознат ракурс на Учителя Микао Усуи и дори една с всичките негови ученици.

Ако вие имате други подобни снимки, нека да направим една галерия в памет и за прослава на чудното дело на Микао Усуи!

Плочата от неговия мемориал: