КОГАТО ВРЪЗКАТА Е В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА

КОГАТО ВРЪЗКАТА Е В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА

Като продължение на темата ми от събота за разлъката и разводите, предлагам на вниманието ви размисли по тази вълнуваща ни много травма.
Не забравяйте:

 1. Мъжът и жената са създадени, за да си служат един на друг. Връзката им е взаимозависима, независимо дали го искат или не.
  В максимална степен всеки човек иска през живота си да развие своя потенциал, но му пречат ролевите и подсъзнателните маски, които е трябвало да си сложи, за да оцелее в среда, в която родителите му са го критикували и наказвали. Служенето се изразява в това, че мъжът и жената изграждат всички взаимоотношения помежду си на принципа на взаимното допълване.
 2. Служенето на мъжа на жената се състои в това, че той оповестява онова, което е скрито в жената, т.е. онова, което тя все още не знае за себе си.
  Мъжът разкрива чрез поведението си подличностите, които жената потиска в себе си:
 • Мъжът пие, когато жената не признава, че е потисната. По този начин той сякаш ѝ казва: Аз трябва да съм Безумен, за да можеш да ми бъдеш Покровителка;
 • Мъжът нанася удар, когато жената е застинала в Жертвата: Трябва да съм Опасен, за да имаш от кого да се страхуваш;
 • Мъжът се отпуска, когато жената поеме бремето на отговорността и се превърне в негова майка: Трябва да бъда Некадърник, за да има кой да ме Учи.
 • Мъжът изневерява, когато не може да направи щастлива „първата си жена“ – майка си: Трябва да бъда Предател, за да престанеш да бъдеш Жертва (обръща се към ĸ майка си, но живее със съпругата си).

3. Служенето на жената е огледало за мъжа, което да отразява това, което той вече е постигнал. Няма значение дали е стигнал до върха, или до бездната.

 • Когато мъжът е Решителен и Уверен, той има до себе си жена, която го допълва със своята Мекота и Доверие.
 • Когато човек е Полезен, до него е Всемогъщата.
 • Когато той е Нуждаещ се, Значимата е до него.
 • Когато той е Страдалец, тя е Утешителка.
 • Когато той е Лъжец, тя е Уличаващия детектор.

Мъжът винаги се стреми да задоволи жената.

Той има две: жена си и майка си. Отвличането на мъжкото внимание от една от тези жени винаги ще предизвика протест от страна на другата. Това за мъжа е пропаст, която не може да премине.

Жената винаги очаква от мъжа нещо, което баща ѝ не е могъл да ѝ даде.

Въз основа на нуждата си от сигурност тя винаги проектира негативните си преживявания с предишни мъже в настоящата си връзка. Бащата е първият мъж в живота ѝ. Подличностите, които момичето е формирало по време на живота си в родителското семейство с или без майка си или баща си, създават модели на поведение с мъжа, като го подтикват да създаде нейните подличности.

Съпругът и бащата на жената имат различни функции.

Бащата трябва да защитава и осигурява дъщеря си, а съпругът иска да защитава и осигурява съпругата си, когато тя го вдъхновява.

Щастието на жената не е в мъжа, а заедно с него.

Щастието на всеки човек не може да бъде извън него самия. То е като всяко друго чувство, само че вътре във вас. Да очакваш щастие от някой друг означава да го направиш отговорен (разбирай виновен) за своето щастие (разбирай липсата му).

Източник

КОГАТО ВРЪЗКАТА Е В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА

КОГАТО ВРЪЗКАТА Е В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА

Като продължение на темата ми от събота за разлъката и разводите, предлагам на вниманието ви размисли по тази вълнуваща ни много травма.
Не забравяйте:

 1. Мъжът и жената са създадени, за да си служат един на друг. Връзката им е взаимозависима, независимо дали го искат или не.
  В максимална степен всеки човек иска през живота си да развие своя потенциал, но му пречат ролевите и подсъзнателните маски, които е трябвало да си сложи, за да оцелее в среда, в която родителите му са го критикували и наказвали. Служенето се изразява в това, че мъжът и жената изграждат всички взаимоотношения помежду си на принципа на взаимното допълване.
 2. Служенето на мъжа на жената се състои в това, че той оповестява онова, което е скрито в жената, т.е. онова, което тя все още не знае за себе си.
  Мъжът разкрива чрез поведението си подличностите, които жената потиска в себе си:
 • Мъжът пие, когато жената не признава, че е потисната. По този начин той сякаш ѝ казва: Аз трябва да съм Безумен, за да можеш да ми бъдеш Покровителка;
 • Мъжът нанася удар, когато жената е застинала в Жертвата: Трябва да съм Опасен, за да имаш от кого да се страхуваш;
 • Мъжът се отпуска, когато жената поеме бремето на отговорността и се превърне в негова майка: Трябва да бъда Некадърник, за да има кой да ме Учи.
 • Мъжът изневерява, когато не може да направи щастлива „първата си жена“ – майка си: Трябва да бъда Предател, за да престанеш да бъдеш Жертва (обръща се към ĸ майка си, но живее със съпругата си).

3. Служенето на жената е огледало за мъжа, което да отразява това, което той вече е постигнал. Няма значение дали е стигнал до върха, или до бездната.

 • Когато мъжът е Решителен и Уверен, той има до себе си жена, която го допълва със своята Мекота и Доверие.
 • Когато човек е Полезен, до него е Всемогъщата.
 • Когато той е Нуждаещ се, Значимата е до него.
 • Когато той е Страдалец, тя е Утешителка.
 • Когато той е Лъжец, тя е Уличаващия детектор.

Мъжът винаги се стреми да задоволи жената.

Той има две: жена си и майка си. Отвличането на мъжкото внимание от една от тези жени винаги ще предизвика протест от страна на другата. Това за мъжа е пропаст, която не може да премине.

Жената винаги очаква от мъжа нещо, което баща ѝ не е могъл да ѝ даде.

Въз основа на нуждата си от сигурност тя винаги проектира негативните си преживявания с предишни мъже в настоящата си връзка. Бащата е първият мъж в живота ѝ. Подличностите, които момичето е формирало по време на живота си в родителското семейство с или без майка си или баща си, създават модели на поведение с мъжа, като го подтикват да създаде нейните подличности.

Съпругът и бащата на жената имат различни функции.

Бащата трябва да защитава и осигурява дъщеря си, а съпругът иска да защитава и осигурява съпругата си, когато тя го вдъхновява.

Щастието на жената не е в мъжа, а заедно с него.

Щастието на всеки човек не може да бъде извън него самия. То е като всяко друго чувство, само че вътре във вас. Да очакваш щастие от някой друг означава да го направиш отговорен (разбирай виновен) за своето щастие (разбирай липсата му).

Източник

Преведи ме

Преведи ме

Страните седнаха от двете страни на масата, а между тях като незабележима сянка се облегна преводачът. Всички мълчаха. Той пръв започна.

 • „Обичам те“.

Тя потръпна, но преводачът й направи знак и каза:

 • „Имам търпение, готов съм да ви изслушам и да се опитам да те разбера“, каза той.

Тя изхъмка неясно и отговори горчиво:

 • „Винаги си умеел да използваш красиви думи и вероятно никога няма да дочакам нещо на дело да се случи“.

Преводачът се обърна към Него и каза:

 • Тя казва: „Аз също те обичам. Само любовта ми помогна да издържа всичко това.“

Той заговори, а в гласа Му се долови мъка.

 • „Не мога повече. Всичко, което правя, не ти харесва. Постоянно ме критикуваш“.

Преводачът се обърна отново към Нея и каза:

 • „Имам изключително голямо, уязвимо его“, казва той. „Това ме кара да възприемам всички твои думи като нападки и започвам да те възприемам като враг против волята си.“

Тя Го погледна, но вече без омраза. Вече го гледаше със съчувствие, което беше на половин крачка от любовта.

 • „Ще се опитам да запомня това, но и ти трябва да престанеш да бъдеш дете.
  Време е да пораснеш до четвъртото си десетилетие!“

Преводачът се обърна към Него…

…И те тръгнаха заедно, рамо до рамо, почти ръка за ръка. Той спря на прага, приближи се до преводача, потупа го по гърба и възкликна:

 • „Ти си професионалист, братко! Къде се преподават такива неща, а?“

Преводачът не отговори; той улови погледа й с очи и преведе само с устни:

 • „Искам да се науча да я разбирам сам!“, казва ми той.

Ели Бар-Яалом, „Преведи ме“

Ян и Ин и нейното влияние във връзката мъж-жена

Ян и Ин и нейното влияние във връзката мъж-жена

Енергията Ян, присъща на мъжа, е като слънцето. Тя съживява, събужда. Тя е зашеметяваща до толкова, че й се доверявате напълно. Такава сила е Ян, проявена като енергия в мъжа! Тя е завладяваща, искате да я следвате безусловно, отново и отново откривате потвърждения, че това е начинът, по който трябва да се случват нещата. С тази енергия Ин енергията, присъща на жената се превръща в Ин на място, жената изгрява, сияе, развива се. Енергията Ян зависи от състоянието на хормоналната система на мъжа, но също и от болките, травмите и насърченията, с които е израснал и е живял от преди раждането си до своята зрялост.

Във мъжа освен ярка Ян, може да има и преобладаваща Ин енергия. Преобладаващата енергия Ин в мъжа също е притегателно явление. В него се проявяват травми, сенчести страни на личността, болести, несъвършенства, страдания. Това силно насърчава жените-спасителки, за тях това е като силен магнит. В опит да го спасят, те търпят, лекуват, утешават, насърчават и по този начин израстват в тази болка с единствена цел да останат във взаимодействието на връзката с преобладаващата Ин в мъжа. Такива жени обикновено нямат оптимално количество собствена Ин енергия, имат някакъв дефицит, сянка, травма или заболяване. Тяхното отношение към мъжа е деструктивно по своята същност. И двамата  се измъчват по най-причудливи начини и намират в това мъчение мазохистично-садистично освобождаване, като все повече изпадат в собствената си сянка и се чувстват все по-привлечени един към друг. Това може и е един доста здрав съюз, който може да продължи десетилетия.

Такива съюзи обаче изчерпват огромно количество енергия от участниците и не ги развиват по никакъв начин. Цялото взаимодействие е изградено върху преминаването през травмата и излизането от нея, зоната на действие е изключително ограничена, контрастите на страданието и преодоляването му са сенчесто дъно, после следва оргазмено възвисяване и така непрекъснато се преживява на тази цикличност.

Мъдро е преди да започне връзката, всеки от нас да изгради хармонична система в и със себе си, да види и преодолее травмите и блокажите, с които се „обзавеждаме“ още от пренаталния си период.  Това е нужно, за да не се пропилее живота в „естествена“ работа с хора, които са „случайни“ симулатори на собствените ни травми, за да открием истинската любов и тя да се разкрие в хармонична връзка.

В противен случай се сблъскваме с факта, че на жената ѝ се налага да е напълно  пасивна или дори мъртва, безчувствена, студена, така че да влезе в силен дефицит на енергия, за да накара мъжа до нея, който носи в себе си полярността Ин, да почувства своя Ян, да утвърди своята мъжественост. Често в такива двойки жените се разболяват тежко, за да запазят равновесието. Или стават жертва на избухващия, неконтролируем, инцидентен Ян, който убива.

ЕВА ИЛИ ЛИЛИТ?

ЕВА ИЛИ ЛИЛИТ?

Когато жената се чувства по-висша и по-умна от мъжа, тя несъзнателно се обявява за бог, прекъсвайки връзката си с божествения си източник. Не чрез любовта, а със съзнанието си тя превзема пространството на половинката си, за да овладее съзнанието и вниманието му. Това е тъмната енергия на Лилит – древната женска същност, която е налична във всяка жена. При някои е в по-малка, при други е в по-голяма степен, но е налице във всяка жена.

Това изкривено самоутвърждаване идва от вътрешното момиче, което не е получило никаква любов, никаква или минимална грижа или привързаност от баща си.

Да бъдеш представител на висшата интелигентност и светлина е чисто мъжка позиция и мъжко качество. По този начин жената компенсира енергията на любовта и възхищението, които е получила в детството си, където благодарение на придобитите знания се печели вниманието на другия пол. Обявявайки се по този начин за по-висша и омаловажавайки другата половина, жената усеща своята екзалтация и временно удовлетворение от висотата и значимостта си.

Момичетата, които са получили пълноценна бащина любов не претендират за мъжки роли и позиции. Те продължават да гледат на мъжа като на любяща и силна опора. След като са получили любовта на баща си, те първоначално са балансирани и се съсредоточават върху откриването на своята богиня – женствеността си. Целта му е да съдържа върховната светлина на любимия, неговия божествен ум. Така действат божествените енергии на Ева, която се чувства част от Света и своя любим.

Ева, създадена от реброто на Адам, следва Светлината, която излъчва Адам. Лилит му се противопоставя. Тези две противоположни енергии в тяхното единство са същността на Бога. Те трябва да бъдат балансирани. По природа Ева трябва да се одухотвори от Адам и да роди красивите форми на Битието. Той е Дух, божествена Светлина и Фалос. Тя е Материя и Чаша. Той е дарителят. Тя приема и съдържа. Той одухотворява, а тя ражда.

Духът реализира своята божествена светлина чрез красивите форми на женското начало. А материята, подобно на купа, съхранява в себе си тази Светлина, изпълвайки се с висшия смисъл на своето високо предназначение.

© Ева Моргенщерн