Как да преживеем загубите – съветите на шамана от племето лакандони

Как да преживеем загубите – съветите на шамана от племето лакандони

„…Лошото се случи. Домът ти е разрушен, земята е опожарена, оръжията ти са отнесени от реката, добитъкът ти е загинал. Всичко, което си градил и отглеждал с години, вече не съществува.
Ела тук! Тук гори моят огън и тук те очаква моята песен. Всичко, което някога се е родило на тази земя и на това небе, със сигурност ще умре, за да даде живот на това, което ще се роди след това.

Такъв е законът. Денят замества нощта; семето, паднало в земята, умира и ражда нова реколта – винаги е било така и винаги ще бъде така.“

Замръзваш от ужас, когато видиш загубите си, не искаш да повярваш!

Отвори очите си и погледни. Животът ги се е променил. Променил се е в един миг. Миналото е изчезнало.

Плачи! Това, което е разрушено или мъртво, трябва да бъде оплаквано.
Плачи! Сълзите ти като дъжд ще отмият пепелта, парчетата и камъните, ще отмият раните ти, ще отнесат това, което все още се опитваш да задържиш.
Плачи! И нека дъждът да завали силно! Можеш да разтърсиш небето с воя си и да го заплашиш с юмруци, да стъпчеш земята с краката си и да се сругиш върху нея в отчаяние!
Плачи! И аз ще ти изпея своята песен. Рано или късно дъждът ще спре!


Ще се издигнеш от земята и ще видиш дъга в небето! Тревата ще позеленее, а върху пепелта ще разцъфне първото цвете.
Ще видиш как животът се връща при теб!
Ще запретнеш ръкави и ще построиш нов дом, ще изковаеш собствени оръжия и ще завъдиш добитък.
Ще почувстваш радост в сърцето си и ще знаеш, че всичко е било както е трябвало да бъде.
Ще вдигнеш ръце към Небето и ще Му благодариш за изпратените ти изпитания!
Ги си оцелял, станал си по-мъдър, живееш напред!

Запомнете три важни урока.

  1. Единственото нещо, което си отива от теб е това, в което е свършил живеца. То става чупливо, тромаво и накрая умира.
  2. Гова, което създаваш съдържа частица от теб, но не е твоята същност. Мъдростта и страстта ти са винаги с теб. Нищо не се губи, когато не губиш себе си.
  3. Ти си част от живота. Позволи си да се променяш и следващ промените. Приеми живота като свой съюзник.

(Записано от Елена Марчевска по време на посещение при племето лакандони, потомци на маите, в Чапас, Мексико)