Match matters: The right combination of parents can turn a gene off indefinitely

Match matters: The right combination of parents can turn a gene off indefinitely

Благодарение на приятел, до мен достигна статия, публикувана в научното сп. Nature Communications на 9 юли 2021 г., т.е. само преди няколко дни.

Разбира се, че става въпрос за род и предаване на информация в рода.

„Доказателствата сочат, че това, което се случва в едно поколение – диета, излагане на токсини, травма, страх – може да има траен ефект върху бъдещите поколения. Учените вярват, че тези ефекти са резултат от епигенетични промени, които се случват в отговор на околната среда и включват или изключват гените, без да променят генома или ДНК последователността.“

….. и други подобни прозрения вече са нАучно доказани чрез изследвани с 300 поколения червеи.

Моля, не чакайте научните доказателства, изследвайте рода си. Там ще откриете себе си с всички показатели на жизненост и ще успеете „да заглушите“ гените, които „светят“ с неприятна светлина и да усилите светещите с любов и сила.

„За да разберат по-добре феномена, изследователите проведоха експерименти за размножаване, при които само майката или само бащата носеха флуоресцентния ген. Екипът очакваше, че без значение кой родител носи гена, потомството ще свети. Вместо това те откриха, че когато майката носи флуоресцентния ген, потомството винаги свети, което означава, че генът винаги е бил включен. Но когато само бащата носи гена, потомството обикновено слабо свети или изобщо не свети.

„Открихме, че има RNA-базирани сигнали, контролиращи генната експресия“, казва Хосе. „Някои от тези сигнали заглушават гена, а някои от тях са защитни сигнали, които предотвратяват заглушаването. Тези сигнали се ограничават с развитието на потомството. Когато генът идва от майката, защитният сигнал винаги печели, но когато генът идва от бащата, сигналът за заглушаване на светенето почти винаги печели.

Супер интересно, нали?

СТАТИЯТА /на английски език/