Обещайте си днес:

Обещайте си днес:

 1. Да бъдете силни духом, така че нищо да не може да наруши душевното ви спокойствие.
 2. Да пожелавате здраве, щастие и благоденствие на всеки човек, когото срещнете по пътя си.
 3. Да убедите всеки от приятелите си, че има нещо специално добро и красиво в него или нея.
 4. Да търсите светлата страна във всяко събитие и превърнете оптимизма си в реалност.
 5. Да мислите само за най-доброто, да работите само за най-доброто и очаквайте само най-доброто.
 6. Да приемате успехите на другите със същата радост, както и своите собствени успехи.
 7. Да загърбите грешките от миналото и да се съсредоточите върху големите постижения на бъдещето.
 8. Да поддържате винаги щастливо излъчване и да дарявате усмивка на всички.
 9. Да посветите толкова много време на това да се усъвършенствате, че да не ви остава време да критикувате другите.
 10. Да бъдете твърде свободни, за да се тревожите; твърде щедри, за да се гневите; твърде силни, за да се страхувате и твърде щастливи, за да допускате съществуването на проблеми.
 11. Да мислите с добро за себе си и да демонстрирате това на света, но не с гръмки думи, а с впечатляващи действия.
 12. Да вярвате, че целият свят е на ваша страна, стига да сте верни на най-доброто в себе си.