Силата на родния дом

Силата на родния дом

художник: Стоян Василев

художник: Стоян Василев

Какво е родова енергия? Това е енергията наследена от емоционалния свят на нашите предци, от това което е било важно за тях в техния живот. Тази памет остава в поколенията като записи, предавани по генетичен и епигенетичен път и се отключва в потомците при определени ситуации и условия.

Когато се обръщаме към предците си, към техните светли същности, ние всъщност даваме на душите им радост и покой, защото те не са забравени, имат своето място и признание в рода и може да продължат пътя на душите си. Затова може да се обръщаме към общата душа на нашия род и през нея да достигне до нашите предци – те имат знания, памет, защото принадлежат към дървото на нашия род. Когато се обръщаме към тях и си ги представяме като красиви, добри, мъдри хора, те винаги ни отговарят, като ни даряват с добри и мъдри мисли.

В това ние имаме три съдействащи ни сили.

 

худ. Тоска Запрянова, Роден дом

Разбира се силата на Твореца, защото тази енергия, която дава сила на рода е на Висшия разум, на Вселенското съзнание и тя е мъжка по своята същност. Това е енергията на Източника, на Създателя, на това, от което произтича СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

 

Втория помощник е Майката Природа, енергията на живота, тя е с женска същност. Природата винаги ще ни дойде на помощ, защото буквално ние сме нейните деца. Отделяйки се от лоното на природата, ние се отделяме от силата на майката, от женския дух в рода ни. Природата е полето, сцената, където каним своя род, за да почерпим от силата му и да му върнем признание, уважение, благодарност, обич.

художник: Николай Пахомов, Градски пейзаж

Третата чудна сила, с която се свързваме с рода си са родителите ни -да,  земните ни родители, татко и мама, защото чрез тях се обръщаме се към съзнанието на рода, към всичките ни предци. За да се свържем с рода си търсим образите на родителите ни и през тях и тяхната висша същност докосваме и дават си рода- бащиния и майчиния.

Предците си зовем с чисто сърце, с разкрита душа. Не е добра идея да ги търсим когато сме уплашени, в паника, в скръб, в гняв. Обръщаме се към рода в хармонично състояние, когато сме спокойни, с добро усещане, дори и да плачем – нека е с чисти сълзи, да няма злост, отмъщение, гняв, болка. Само така е редно да се обръщаме към рода си и своите предци. Така се обръщаме и към Твореца и към Майката Природа и към родителите си, към целия си род.

худ. Полина Герджикова, Роден дом

Родния дом е дома на семейството. Преди къщите и сградите са се строели по различен начин, на дома се е гледало като на свещено място. В дома са се канели и Създателя, и природата и предците. Имало е родови обреди, с които започва строежа, строи се и се влизало в нов дом. Там се канела сила, която да държи дома и обитателите му здрави, силни и чисти. Обредите имат дълбок метафоричен смисъл, домът става не просто мястото за живеене, а извор на нашата сила, извор на силата и за нашите деца.

Ако нашия роден дом е продаден и в него живеят други хора – в това няма лошо, защото всички действия са били само за добро: за здраве, за процъфтяване,  за радост. Ако пък вие влизате в нов за вас дом, но в който са живели други хора преди това, трябва този дом също да се освети, да се даде нова сила, да се даде родова сила и да се изравнят енергийните нива на дома и обитателите му, на стопанина му. Домът се строи по мярката на стопанина – по него се вземат и височините, и посоките, и големината на стаите. Затова стопанинът е този, който хармонизира енергията си с тази на своя нов дом. Така той защитава и съхранява тази енергия, за да може тя да подхранва и следващите поколения.

худ. Георги Гьошев, Зима в София

Ако има много раздори, много скандали, неразбирателство в дома ви, тогава може да се обърнем към рода си, да го поканим на чисто светло място и да помолим за прошка, за сила, за чистота, както и да благослови нашия нов дом и да го насели с енергията и силата на нашия род.

 

Не бива никога да оскърбяваме своя род, да се отричаме от него, да го проклинаме и мразим, защото тази негативност просто не изчезва с годините, а силно ни влияе особено и в живота на децата ни. Прошка се иска и моли приживе, но ако нямате начин направете го в първия добър момент и то от сърце. Ако някой тежко боледува в дома ви непременно направете прочистване и благословия за дома.

За всички тези теми и още много разказвам на своите семинари за рода.

Заповядайте!