Целите на рода

Целите на рода

Родът, както всяка егрегориална структура, се създава от хората чрез общи стремежи, желания, намерения и въжделения. Егрегорът обединява хората с обща идея и в семейството – тази идея е да оцелеят и да запазят своята цялост.
Начините, по който родът постига своите цели, са инструменти, средства, но в никакъв случай не са самите цели. Това е много важно: да се разберат целите и да се определят инструментите и никога да не се заменя целта с инструментите за нейното постигане.
Методите, които родът използва за оцеляването си са напълно разнообразни: разширяване, включване на допълнителни участници (членове на рода), разширяване във времето и пространството, включване на допълнителни потоци от сили и в крайна сметка промяна на мястото му в йерархията на егрегориалните структури – превръщането му от клан в династия …
Династията заема място не по-ниско от държавната власт и вече може да управлява както властите, така и социалните формации – институции, професионални организации, финансови, политически и други структури.
Такива династии са някои кралски родове (Уиндзори, Бурбони, Олденбъргс, Лихтенщайн, Грималди, Японския императорски дом, Саудитите, Хашимитите и т.н.), търговски династии (Морозови, Елисееви, Нобели, Рябушински, Фабержеанови), финансови династии (Морган, Ротшилд, Рокфелер, Маршал) и т.н.
Но в основата на всяка династия несъмнено стои родът – с традициите си, с начина на живот, спазване на законите и с мъдър пазител, който перфектно разбира целта и я изпълнява, независимо от всичко.
Всяка жена в семейството е потенциална Пазителка. Затова тя просто трябва да знае тази цел и никога да не я изпуска от поглед: всичко, което прави тя е подчинено само на едно – оцеляването на рода.
Дори и външно тази Пазителка да не се проявява по никакъв начин и мъжът да е официално посочен като глава на семейството, все пак, чрез невидими енергийно-информационни връзки, Пазителката е тази, която контролира потоците сили, тя е тази, която взема решенията за това кой трябва да бъде в семейството и кой не.

Ролята на мъжът е да съобщава и декларира гласно тези решения и ги изпълнява чрез реални действия.
Следователно, никога не трябва да се забравя кой всъщност е отговорен за взетите общи решения.
Всички нейни действия и правила, всички предпочитания и отричания трябва да идват не от сърцето, а от ума.
Пазителката няма право да живее според „не ми харесва – харесва ми“. Тя живее по принципа „полезно – безполезно за рода“, колкото и цинично да изглежда на пръв поглед.
Разпределяйки потоците на властта и силата, вземайки решения за привличане или отлъчване на отделни членове от рода, тя трябва да бъде вярна на основната цел на рода: да оцелее във всички времена и състояния.
Познаване на историята на рода; уважение към всички предци, всеки от които по свой начин е изпълнил своята трудна задача за рода и семейството; памет за всички успели и отхвърлени; дълбокото разбиране на факта, че зад всяка човешка съдба има идея – идеята и смисълът на съществуването на рода – прави Пазителката истинска кралица, кралица- хранителка на рода.
Всички останали членове на рода също трябва да разбират и знаят целите и задачите на своето потекло, да разбират цялата йерархична структура, да уважават и почитат тези, които покриват гърба им (роднините, които са починали), както и да приемат с благодарност тези, които с цената на неспокойната си съдба скитат по света, усвоявайки и завоювайки нови земи за семейството, придобивайки ново богатство.
Комбинирането и пресъздаването на рода не е лесна задача. Но установявайки мисловна и явна връзка с вашите предци, с всичките ви роднини, вие разширявате вашето поле на влияние върху света и многократно развивате своето пространство на целите. По този начин става достъпен много по-голям енергиен и информационен ресурс, който все още трябва да се научите да управлявате.
Ако в съзнанието на всеки член на семейството и рода правилно се формира такова понятие като „семейство“, ако скандалите, разправиите и конфликтите се регулират от Пазителка, тогава родовите връзки никога няма да се скъсат, където и да се намирате и без значение какво правите.
Ако сега сте глава и пазителка на своя род, помислете днес за това как можете да помирите скараните роднини, да ги свържете в мрежа от добри отношения. Задължително е да се направи това: чрез такива скъсани връзки енергията не само не влиза в рода, но дори се оттича и тогава принципът на целостта се нарушава и родът става уязвим.
Правилното разпределение на властовите потоци, правилното определяне на възлите на рода (хората, около които ще се сближат всички най-важни), достойното възпитание на децата и прехвърлянето на най-важното наследство към тях – знания, традиции, родова структура – е гаранция, че родът ще бъде силен и интегрален, че никакви катаклизми няма да го унищожат, че никаква сила или промяна на религиите, социума, имената и т.н. няма да повлияят на най-важната цел на семейството – да живее!

От книгата на К. Е. Меншикова. „Силата на рода и тайната на жената“

9-те тотемни животни

9-те тотемни животни

Всеки човек има своите девет тотемни животни. Те го съпътстват като грижа и закрила за него и здравето му в земния път; стимулират и изразяват неговите способности, таланти и възможности, както и му помагат в предизвикателствата и постигането на житейските цели.

Например, ако човек е свързан с Вълка като животно на силата, това е човек роден за да бъде учител, иноватор и да стартира нови процеси самостоятелно. Това обаче не означава, че човекът е в състояние да прояви точно тези качества в живота си и да изпълни със съдържание даровете на Вълка. Това означава, че вълкът е способен да даде на тази личност знание за тези негови таланти и да подпомогне тяхното развитие в случай, че човек реши да тръгне по пътя на Вълка.

Има седем посоки, които вашето тяло може да поеме в земния път. Това са посоките на изток, юг, запад, север, отгоре, отдолу и навътре. Посоката „навътре“ е вашето вътрешно съдържание, тя съществува заедно с вас, но и ви обгражда , тъй като вътрешното ви „Аз“ създава външната среда чрез вашето съзнание.

Останалите две животни, които допълват вашите седем посоки са тези животни, които вървят отдясно и отляво на вас през целия ви живот. Те вероятно често идват в съня ви или ги срещате и мислите за тях в книги, филми, реклами, медитация, регресия… Те се създават от мъдростта на майката Земя и когато разкриете своите придружаващи животни изучете техните навици, характери, специфичност, за да имате шанс да постигнете тяхната мъдрост и да се уповавате на силата им.

Животното от изток ви води до най-величественото ви предизвикателство, то е ваш водач по пътя ви към Светлината;

Животното от юг е пазителят на вътрешното ви дете, препупреждава ви от какво и кога да се пазите, на кого и кога да повярвате, така че да запазите своята вътрешна чистота и детска невинност;

Животното от запад е водачът към вътрешната истина и към вътрешното знание, то ви съпровожда към верните цели, които имате в своята житейска мисия;

Животното от север дава мъдри съвети и напомня на кого може да се доверите, кога да говорите, кога да замълчите. То напомня също да бъдете благодарни за всеки свой ден;

Животното от посока „отгоре“ учи на чест и уважение, да проявавате любов и респект към Създателя, напомня че идваме от звездите и там ще се завърнем. Това животно е пазителят на сънищата ви и е ваш личен водач към други измерения;

Животното от посока „отдолу“ ви учи на знанието за вътрешната Земя и как да останете здраво стъпил на краката си;

Животното вътре във вас е  учител за сърдечна радост, как да устоявате своята вътрешна истина. Това животно пази вашата сакрална същност – мястото, което е само ваше и никой няма достъп до там освен вас;

Животното, което пази вашата дясна страна е и пазител на мъжката енергия. То  дава усещането, че във всички посоки имате закрилата и подкрепата на Бащата, дарява с войнска смелост и дух;

Животното, което пази вашата лява страна е женската ви същност, учи да получавате изобилие във всичко, дава майчинска и родителска мъдрост и е водач в романтичните отношения.

Най-доброто, което можете да сторите е да опознаете своите животни -пазители, водачи и да бъдете съчетани в единна същност – вашата великолепна личност.

Medicine cards – Discovery of Power Through the Ways of Animals, Jamie Sams & David Carson