Кой ще те научи да НЕ си лидер?

Кой ще те научи да НЕ си лидер?

Резултат с изображение за liderЛидерството – хубава, дълга, предъвквана тема. Кой не желае да е лидер, да е пръв измежду другите, да бъде забелязван, оценяван и почитан, но най-вече да бъде слушан и следван? Ето това е определението за лидер:  водач, който увлича, ръководи. Човек, който води останалите и влияе върху тях. Тези, под чието ръководство екипът постига своите резултати, дава реална продукция и създава блага за всички.
Свикнали сме да мислим, че без добър, отдаден, мъдър лидер, няма да има никакъв успех в каквото и да е начинание. Екип от двама да е – единият трябва да води, другият да следва. Така са ни учили, така живеем, така учим и децата си. Затова ролята на лидера е най-желана, защото той притежава възможностите да преведе ръководените по желания от него път.

А какви са желанията на лидера? Да бъде пръв, или да оцелее, или да оцелее групата, да има добър резултат, да постигне… какво? Повече лидерство. И всуе са писанията, че мъдрият лидер е отдадения лидер. Лидерството увлича, дадено за дълго то променя коренно мислите, усещанията и мисленето в полза на общността. Да си спомним „Приказка за стълбата“.
Лидерството е призвание, което граничи със саможертвата. Но лидерът може да е герой или злодей с еднаква сила. Кой може да оцени коя е истината за лидера и какъв е той?
Резултат с изображение за liderМожем да бъдем лидери само на себе си. В група сме най-силни, общността, екипа е силата, която обществото прилага, за да постигне ЕДНОЗНАЧНО добри резултати. Защото воинът и героят за едни е враг и погубител за други.

„Лидерството се проявява в междуличностните от­ношения. То се свързва с постигането на цели така, че последователите да ги възприемат като свои собст­вени. Ефективното управление е невъзможно без лидерство.“ -ето това ни учат книгите по лидерство. Постигане на ЧИИ цели, управление на КАКВИ стратегии – питам аз и къде остава вътрешния морал на личността.

Вие сте съгласни да следвате лидери, само ако те носят близък до вашия личен морал и са в съзвучие с вашата лична стратегия в живота. Хайде сега всеки да напише точките, които са негов личен морален кодекс, от който той не би отстъпил, да определи писмено и своята стратегия, която би следвал и да оцени честно дали изпълнява тези норми в живота си.

Резултат с изображение за liderАз знам- това е невъзможно да се случи в ЛИДЕРСКИ свят. В този свят не са свободни нито волята, нито изборът ни. Светът ни обуславя лидерски – следвай него, учи се от него, върви след, бъди като, прави като, стани като….своя лидер.

Мечтата на света е да има своя истински героичен потенциал – потенциал за свобода, мир, разбирателство, сила, воля, чистота, любов и красота- еднакво силни за всяко разбиране, еднакво приети за всяка личност.

Как можем да постигнем такъв резултат? Като следваме лидери? Е, щяхме да го имаме вече, светът се управлява на лидерски принцип от хилядолетия.

Като се научим да НЕ бъдем лидери, да не се увличаме по силата на властта и дадените ни правомощия. Като се вслушваме мъдро и внимателно в думите от сърцата на партньорите си, като изграждаме силни, ясни партньорства и екипи и работим в единство, уважавайки своя и чуждия труд и постижения в еднаква степен.

Няма какво да се лъжем, лидери ще има още дълго време, но малцина от нас са истински лидери и водачи. Погледнете се с честни очи и кажете дали бихте били отдадени, силни, мъдри и честни лидери за дълго време. Когато силите на човек за лидерство намалеят и неговите желания надминават неговата мъдрост, когато в света на лидерството хората се чувстват прегазени, неуважавани, изолирани, нещастни и неудовлетворени- аз и Ирина поемаме задачата да ви покажа на практика КАК да не се налага да бъдете лидери и как да постигнете това с радост, отдаденост, щастие и с категоричен успех постигнете толкова много, колкото никой лидер с нито една група няма да успее.

Идентичност без лидерство? Възможно е и още как!

Аида – вашият гуру партньор в екипната игра