Седемте потока на силата в рода- мини семинар в Перник

Седемте потока на силата в рода- мини семинар в Перник

Родът представлява информационна структура. Той провежда към нашия свят седем потока на енергия: потока на здравето, потока на парите, потока на късмета, потока на властта, потока на творчеството, потока на любовта и потока на знанието.

Във всеки род се пазят памет и опит, които са събирани от всичките ни предци. Природата на тези потоци е следната: силата на хаоса се преработва през общото съзнание на целия род и всички предци по своеобразен начин. Това предопределя и спецификата на съответния поток. Съзнанието на рода представлява именно спомените и опита , събрани в колективната памет от всички предци, започвайки с основателя на рода. Като има предвид спецификата на съответния поток, силата избира от целия родов опит именно това, което носи в себе си най-ефективните алгоритми за постигане на резултатите, които са важни за рода и родовата структура.

Този, концентриран със столетия опит, а понякога и с хилядолетия, попада в съзнанието на потомците, като се трансформира подходящо за времето и човек с изумление разбира, че знае, разбира и усеща неща, за които никога не е чувал и не е изучавал специално. Знанието се появява сякаш „от нищото“ , като оставя неизбежно отпечатък върху личността и променя линията на неговата съдба.

Ще разкажем подробно за седемте потока и ще направим заедно практика за свързването ни с тях.

Място: Център за личностно развитие „У ДОМА“, Перник
Дата: 21 април, петък
Начало: 14:00 ч
Край: 18:00 ч като 30 мин ще отделя за отговори на въпросите ви.
Води: Аида Марковска, родов терапевт, основател на Школа за родова терапия, лектор, мотивационен оратор

Записване: при Деница Иванова на 0896011988 – домакин на семинара
Цена: редовна цена 96 лв. с ДДС
За ранно записване и предплащане до 5 април получавате 20% отстъпка и цената е 77 лв. с ДДС