Добра Коледа

Добра Коледа

Припаднала е, коладо ле,
припаднала е тъмна мъгла;
не е било тъмна мъгла,
най е било сура ламя,
сура ламя със три глави,
та обиде дор три земи.
Де я чули двама братя,
двама братя, два близнака,
тръгнали са двамицата,
да си гонят сура ламя,
сура ламя със три глави.
Достигна я малък братец,
та си дръпна тънка сабля.
Дваж засегна, триж отряза,
та отряза до три глави.
Текнали са дор три реки:
първа река – жълто злато,
втора река – мед и масло,
трета река – руйно вино.
Провикна се добър юнак:
хайде злато по чифчии,

руйно вино по копачи,
мед и масло по овчари!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВИ, СПОДЕЛЕНИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО!
Нека почивните празнични дни са време на осмисляне на истини, на разбиране на дълбочини в битието ни, на обръщане към предците и тяхната мъдрост, най-вече на любов, споделеност, красота!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!