Tag: проклятие

Родово проклятие и клетва

🔺 Проклятието на рода означава изключването на човек от родовата структура, което го лишава от защитата на рода и правото да използва силите на рода.⠀🔺 Трябва да се помни, че при всяко проклятие, от който и да е, именно личността и индивидуалността на човека са причината за наказанието. Когато човек се противопостави на обществото, последното може да го низвергне, определяйки… Read more →

Силата на родния дом

Какво е родова енергия? Това е енергията наследена от емоционалния свят на нашите предци, от това което е било важно за тях в техния живот. Тази памет остава в поколенията като записи, предавани по генетичен и епигенетичен път и се отключва в потомците при определени ситуации и условия. Когато се обръщаме към предците си, към техните светли същности, ние всъщност даваме… Read more →

%d bloggers like this: