fbpx

Етикет: родова терапия

Искам син! Какво е здравото семейство, което продължава рода?

Семейството е очаквало първото си дете с особен трепет. Важно е то да се роди читаво и здраво, да има сила за живот и да остане в семейството, защото  първозаченатият носи в себе и мощните родови потоци на оцеляването, на продължаването на рода, на верността към родната земя. Ако това дете е било момче, считало се е за особено силна благословия, защото потомъкът е налице и родът има известни гаранции за своето бъдеще.

This article explores the importance of gender roles within the traditional Bulgarian family, particularly the significance of sons in preserving familial and ancestral lines. It touches on societal expectations for children based on their biological sex, ritualistic practices, and the allocation of more resources and privileges to boys. The celebration of Petlyov Day as a festival for sons is highlighted, and the piece concludes with a promise to discuss the role and virtues of daughters in March. Aida Markovska, a family therapist and founder of the “Zadrugata na rodonavtite” family therapy school, contributes her insights. Прочети повече →

“Дадена дума- хвърлен камък” -за силата на словото, лекция в София

Проклятия и благословии- има ли ги, как се “хващат”, може ли да ни въздействат?
Умира ли се от дума?
А ражда ли се от дума?
Кое се казва и кое не в рода?
Майчината и бащината клетва и благословия- възможно ли е да бъдат със силата на разрушението и съзиданието в рода?
А сестрината и братовата? Прочети повече →

За инструментите на родовия терапевт

Мнозина от вас, които провеждат терапия при родов терапевт от Школата ни “Задругата на родонавтите” вероятно знаят, че инструментът, с който работи специалистът, е скицата на рода. Тази скица има сложното и дълго название “геносоциограма” и не е т.нар. “дърво на рода”, което се построява в генеалогията. Тази скица съдържа освен имената, датите и потомствената линия и доста важни записки, факти и съобщения от довереника и най-вече дава цялостната представа за състоянието на рода и семействата в него, отношенията, връзките, заплитанията и т.н. Освен друго тази скица на рода подрежда в правилния ред целия род и създава правилните връзки, като ни дава възможност да се установи точната фрактална структура и да се открие броя на наследниците и потомците, възможните осиновявания и т.н. Прочети повече →

За поисканите съвети и непоисканото добро – отново

Малко по-дълъг текст за поисканите съвети и “но!” -то след тях. Прочети повече →