fbpx

Етикет: статия

Здравето е осъзната и неподправена любов!

Родът и човекът си приличат. Ако някой извърши нарушение, родът се разболява. Ако човек е под стрес и не прави правилните за себе си неща – също се разболява. Болестта и на рода, и на човека са тежко и нежелано състояние, всеки се стреми да оздравее и да намери лечението и своя най-добър лечител. Прочети повече →

Здрави сме, когато носим отговорност за своите решения и постъпки

Всеки от нас е призован да носи отговорност за своите постъпки и решения. Когато в определена ситуация тази отговорност се отхвърли, някой от следващите поколения в рода чувства порив да върне баланса.  Този член на рода ще преживее ситуации и събития, близки до тези на предците му, за да има възможност в новото време да вземе други решения и да върне баланса в рода и свързаните с него други родове. Прочети повече →

Дванадесет вида енергия, от която постоянно се нуждаем

В източниците се описват дванадесет потока на енергия, от които постоянно се нуждаем. Наличието им ни помага да имаме щастлив и удовлетворяващ живот във всеки смисъл, а липсата им определено създава препятствия и трудности.

Следва кратко и непретенциозно описание на всеки от тези жизнени енергии, може да помислите от коя енергия се нуждаете и коя е в изобилие в живота ви. Хармонията между всички тези сили носи дълголетие и успех! Прочети повече →

Списание Осем: Проклятие в рода – разговор с Аида Марковска

Как се чисти проклятие
Първото и най-важно условие е да се открие причината.
Случките, свързани с предмет,
действие или циклично повтарящи се събития, отвеждат към
същността. Практиката на родовия терапевт показва, че често животът събира хора с близки
родови травми. Партньорите
често имат обща задача, като за
откриването ù може да помогне
медиаторът терапевт.
После следва етап на осъзнаване, за да може емоцията да
бъде преодоляна на съзнавано и
несъзнавано ниво. За освобождаването от проклятието се използват покаянието, прошката, молитвата. Могат да се извършат и обреди, действия, които са пряко свързани с първопричиkата. В резултат психиката и съзнанието раждат решението. Прочети повече →

Родовата карма

Тежката родова карма постоянно лишава човек от жизненост. Дори енергията, натрупана по време на почивки и ваканции се разсейва много бързо в резултат на действието на отрицателна наследственост. Лошата родова карма често блокира информационните потоци и човек не може да стигне до правилното място в точното време. Всичко това оказва влияние върху поредицата от събития, нарушавайки хармоничното развитие на личността. Прочети повече →

%d