За гледната точка от учението на толтеките

За гледната точка от учението на толтеките

Скъпи приятели,

Следва един текст, който преди години обърна моят път в посока вълшебна, магическа и невероятна. Пречупи моята „здравословна рационалност“ и направи от мен космополитен човек, търсещ знанието във всичките му проявления и намиращ знание във всяко проявление.

Надявам се тази истина да откликне и във вас, като камбана на разума и сърцето – в един тон!

Точката на събиране на повечето хора (точката на възприемането на реалността) е твърдо фиксирана, те винаги използват само един от всички възможни варианти на възприемане.

От детството те само затвърждават своята представа за света и във всеки случай виждат само това, което съответства на техните възприятия.

Живеейки в наученото, те се опитват да засилят възгледа си, изпълнени с чувство за собствена значимост. Дори ако този възглед е разрушителен и носи само нещастие и страдание.

Обаче… този, който има гъвкава събирателна точка, напротив, разкрива всички възможни варианти на внимание (гледайки на ситуацията от различни ъгли) и това се нарича яснота, трезвост или ЯСНО ВИЖДАНЕ (ясно знание).

Нещо повече… за разлика от обикновения човек, този, който има този ясен поглед, постоянно променя гледната си точка (ъгъла на възприятие), за да търси нови възможни точки на събиране, като по този начин разширява още повече възприятието си. И това не се отнася само за светските възгледи, с които разполага човекът. Това разширяване трябва да включва и енергийните полета, царството на духовете, животните, егрегорите и боговете.

Винаги, когато точката на събиране се адаптира към енергийните полета, които не са част от разбираемото (рационалното съзнание), линейното мислене се прекратява и Знанието се появява по ирационален начин („просто Знам“), то няма последователност и времева обвързаност. В този момент практикът получава прозрение или ОЗАРЕНИЕ. Тези прозрения се наричат ВИЗИЯ. Когато на човек му липсва енергия или лична Сила, прозрението (визията) се разгръща бавно.

Ако ученикът вече е променил своята точка на събиране (възглед за реалността), но все още не може да обясни това, което чувства и възприема с рационалния си ум, защото няма лична Сила или Сила на намерението, Знанието (визията) ще се прояви като подсъзнателни подсказки, чрез сънища или интуиция. Това, което човек описва като блестяща идея (прозрение) или проблясък на яснота, винаги е резултат от временно движение на събирателната точка.

Оттук става ясно, че първата задача на ученика е да придобие (развие) Лична сила, достатъчна да премести неговата или нейната събирателна точка и да отвори Видението. Но… Придобиването на лична сила, достатъчна за преместване на точката на събиране, е възможно само чрез намерение.

Намерението е единствената Сила, която присъства навсякъде във Вселената, и истинската цел на човешкото същество е да се научи да развива и направлява Силата на намерението, която е толкова непоклатима в човешкото съзнание, колкото и в съзнанието, присъщо на самия Създател.

В това се състои цялата стойност на практическата работа за ученика.

Щом ученикът разбере горното, пред него се открива ясен Път. Както се казва, напред и нагоре. След това… една стъпка води до друга, докато накрая ученикът придобие умение да управлява намеренията си, което автоматично го довежда до състоянието на маг…

Следва най-важната част! Магът с чисто намерение не е цирков клоун, който задоволява капризи и прищевки (свои или чужди). Работата му изисква самодисциплина, безстрашие, абсолютна честност и разбиране на взаимовръзката между всички живи същества.

Всяко живо същество има своя избор, своите уроци, своя Път!

На това ниво ученикът се включва в интелектуалното сътрудничество между човека и Силите на Съдбата и се научава да използва магическите си сили във вечната величествена игра на Сътворението.

Такива действия се извършват във фините светове, които очите на простосмъртните не могат да видят.

Успех на всички в опознаването на Света.


Терлис (учението на толтеките)