Да познаем своя род във „Вселена от възможности“, видео

Да познаем своя род във „Вселена от възможности“, видео

Ето и нашето видео, с което се представяме на финала на „Вселена от възможности“ с надежда да получим желаното финансиране и да осъществим този проект.Ние сме аз и Mirena Vaseva , която е автор на илюстрациите във видеото и е изпълнител на песента, която звучи като фон.Идеите и микса са общо дело, надяваме се да ви хареса и да стискате палци за „Да познаем своя род“. Много ми се иска да стигна до учителите и родителите, за да бъдат съпричастни към идеята за родовата сила и силата на корена български. Нека реченото ни да бъде сторено!

ВИДЕО

6-та стъпка към богатството

6-та стъпка към богатството

Намерете идеалните ментори и партньори

„Всеки иска да бъде нечий Йода. „- Амина Мей Сафи

Вие не просто си търсете работа и дейност. Вместо това създавйте работата, която искате да работите.

Как?

Създайте работа чрез предоставяне на възможности на идеалните хора, от които искате да се учате и с които искате да работите съвместно.

Ето как можете да постигнете това, че да работите много близо и по едни и същи казуси с вашите идеални ментори.

Богатите хора работят, за да се учат. Бедните хора работят за пари.

И така, попитайте се:

  • На кого се възхищавате? Кой ви допада като стил и манталитет?
  • Кой е пример за вас? В каква посока примерът му е положителен?
  • Кой върши тази работа, която вие искрено обичате?
  • Кой има такъв живот, на който искате да подражавате?
  • Как можете да им помогнете да постигнат целите си тези хора? Да, как вие, с вашите умения можете да предложите на тези хора, от които се възхищавате да постигнат собстевените си цели?
  • Как можете да използвате уменията и способностите си, за да подобрите и надградите това, което те правят? Забележете , не в съперничество, а в сътрудничество!

Наистина е лесно да се доближите до почти всеки. Наблюдавала съм това отново и отново в живота си. Успях да развия много близки отношения с всеки, с когото поисках.

Започва се, разбира се, с правилната визия.
Запишете си с кои хора искате да работите и да се учите от тях, да им чиракувате, да посетите техните работни места и да се включите в тяхната работа. Аз имам доста добър списък, при това той се попълва почти ежедневно.
Изучете работата им, подхода им към нея, отбележете си кое е правилно според вас и кое не съвсем. Къде и как те успяват и в какво – не достатъчно. Имате ли идея как вие бихте подобрили това, ако работите тази работа?
Развиите тези умения, които биха били полезни за тях и за вас.
Влезте в тяхната среда. Опознайте я, слейте се с техния поток.
Предложете им умения си под формата на възможности, които ще им помогнат да успеят още по-добре.
Прекарате времето и насочете усилията си, като им помогнете и опознайте и научете много в процеса на работа с тях.
Станете част от вътрешния им кръг. След като сте там, в най-близкото им обкръжение, във вътрешния им кръг, ще ви се предоставят възможности за да добиете редки познания, опит и потенциали.

Научете занаята от най-добрите, до които можете да стигнете.

Това е, което искате. Точно това е и което ви е нужно. След това направете своя поток, като вкчите позитивите и изклучите негативите, които вече познавате добре.


Развивайте менторства и партньорства, като сте полезни.

Посвещавате мислите и усилията си, за да им помагате. Като им помагате, вие се позиционирате на уникално място. В тази уникална нова позиция, правенето на много пари става лесно.

/Разбира се има продължение…./