fbpx

Етикет: философия

DE VIA LIBERTATIS По пътя на свободата

Не си мислете, че с бездействие ще напреднете по Пътя на Дао, защото вашата природа е Действие и като възпрепятствате освобождаването на силата си, само ще запазите и увеличите напрежението. Ако мирът не е вашата природа, той ще ви безпокои. Read more →

Феномените на сянката и злото в приказките, Мари-Луиз фон Франц

Ако човек не живее със своите вътрешни възможности, тогава тези вътрешни възможности стават разрушителни за него.  Ето защо Юнг казва, че от психологическа гледна точка по същата причина една от най-злите и разрушителни сили е нереализираното творчество. 
Read more →

Axis Mundi или “Ос на мира”

Axis Mundi, или “Ос на мира”, е централната ос, която обединява всички зони на преживяване и всички състояния на съзнанието. Символично тя е представена по различни начини. Тя може да е Световното дърво, Свещената планина, Полюсът и Кръстопътят като център на магическата вселена. Read more →

За теогонията

Това е Теогония – митът за раждането на боговете. Може би не са толкова буйни като при древните гърци, но все пак доста близки до тях. Нищо чудно, че критиците се оплакват: дори идолопоклонниците не са толкова зле, колкото е тук, в теогонията. Read more →

%d bloggers like this: